ტესტი

უზუსტესი ტესტი: როგორ მამაკაცთან დაგაკავშირებთ ბედისწერა?

უზუსტესი ტესტი: როგორ მამაკაცთან დაგაკავშირებთ ბედისწერა?
ნე­ბის­მი­ე­რი გო­გოს სურ­ვი­ლია, იცო­დეს, თუ ვის და­ა­კავ­ში­რებს ბედი სა­მო­მავ­ლოდ და მა­ინც, რო­გო­რი იქ­ნე­ბა მისი "პრინ­ცი". ამი­ტომ, ეს ტეს­ტი მხო­ლოდ ქალ­ბა­ტო­ნე­ბის­თვი­საა გან­კუთ­ვნი­ლი და მისი მეშ­ვე­ო­ბით სუს­ტი სქე­სის წარ­მო­მად­გენ­ლებს აქვთ სა­შუ­ა­ლე­ბა, გა­ი­გონ, რო­გო­რი პარტნი­ო­რი შე­ე­ფე­რე­ბათ და რა თვი­სე­ბე­ბით იქ­ნე­ბა შემ­კუ­ლი მათი რჩე­უ­ლი.

წარ­მო­იდ­გი­ნეთ, რომ ცნო­ბი­ლი და პო­პუ­ლა­რუ­ლი დი­ზა­ი­ნე­რი თქვენ­თვის სა­ხე­ლო­ბით, ექ­სკლუ­ზი­ურ ფეხ­საც­მელს კე­რავს. ქვე­მოთ ჩა­მოთ­ვლი­ლი ვა­რი­ან­ტე­ბი­დან უნდა აარ­ჩი­ოთ ფეხ­საც­მლის და­სამ­ზა­დებ­ლად გან­კუთ­ვნი­ლი მხო­ლოდ ერთი, თქვენ­თვის მი­სა­ღე­ბი მა­სა­ლა და ამის შემ­დეგ გა­და­ხე­დოთ პა­სუ­ხებს.

 1. ხბოს ტყა­ვით
 2. პი­თო­ნის ტყა­ვით
 3. ციყ­ვის ბეწ­ვით
 4. თიკ­ნის ტყა­ვით
 5. ნი­ან­გის ტყა­ვით
 6. მე­ლი­ის ბეწ­ვით
 7. ცხვრის ტყა­ვით
 8. ზებ­რის ტყა­ვით
 9. მგლის ბეწ­ვით
 10. კენ­გუ­რუს ტყა­ვით
 11. დათ­ვის ტყა­ვით
 12. ღო­რის ტყა­ვით

იხილეთ პა­სუ­ხე­ბი
ბეჭდვა
e87a93