ტესტი

ტესტი: "შვიდი კარი" - ზოდიაქოს 7 ნიშნისთვის, რომლებსაც ყველაზე ღრმა შინაგანი სამყარო აქვთ

ტესტი: "შვიდი კარი" - ზოდიაქოს 7 ნიშნისთვის, რომლებსაც ყველაზე ღრმა შინაგანი სამყარო აქვთ
ჩვე­ნი სა­ი­ტის მკი­თხვე­ლებს შო­რის დიდი პო­პუ­ლა­რო­ბით სარ­გებ­ლობს სხვა­დას­ხვა ტი­პის ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი ტეს­ტი. მინ­და ამ­ჯე­რად მო­რი­გი თავ­სა­ტე­ხით გა­გა­ხა­როთ და კი­დევ ერთი, ორი­გი­ნა­ლუ­რი ტეს­ტი შე­მოგ­თა­ვა­ზოთ.

სა­სურ­ვე­ლია, მოი­მარ­ჯვოთ სა­წერ-­კა­ლა­მი და სუფ­თა ფურ­ცე­ლი, რათა ტეს­ტის შე­დე­გე­ბი უფრო კონ­კრე­ტუ­ლი და გა­სა­გე­ბი გახ­დეს თქვენ­თვის მისი დას­რუ­ლე­ბი­სას.

აქვე აღ­ვნიშ­ნავ, რომ ეს ტეს­ტი მხო­ლოდ 7 ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის­თვი­საა შედ­გე­ნი­ლი: ვერ­ძი, კურო, კირჩხი­ბი, მო­რი­ე­ლი, თხის რქა, მერ­წყუ­ლი და თევ­ზე­ბი.

მაშ ასე, ვი­წყებთ...

წარ­მო­იდ­გი­ნეთ შვი­დი სხვა­დას­ხვა ფე­რის კარი - თეთ­რი, ცის­ფე­რი, ვარ­დის­ფე­რი, შავი, წი­თე­ლი, მწვა­ნე და ნა­რინ­ჯის­ფე­რი.

ფურ­ცელ­ზე თი­თო­ე­უ­ლი კა­რის შე­სა­ბა­მი­სად აღ­წე­რეთ სუ­რა­თი, რაც თვალ­წინ ნე­ბის­მი­ე­რი კა­რის გა­ღე­ბი­სას წარ­მო­გიდ­გე­ბათ - გა­ა­ღეთ თეთ­რი კარი - იქ დაგ­ხვდათ რა? შემ­დეგ ცის­ფე­რი, ვარ­დის­ფე­რი და ა.შ. მი­ყო­ლე­ბით. და­წე­რეთ პირ­ვე­ლი­ვე ასო­ცი­ა­ცია, რაც თავ­ში მო­გი­ვათ, ნუ იფიქ­რებთ ბევ­რს!

როცა და­ას­რუ­ლებთ მხო­ლოდ მა­შინ გა­და­ხე­დეთ პა­სუ­ხებს.. მერ­წმუ­ნეთ შე­დე­გი გა­გა­ო­ცებთ

თეთ­რი კარი - სიკ­ვდილ­თან თქვე­ნი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბაა. თუ მის მიღ­მა სიმ­სუ­ბუ­ქეს, ირე­ა­ლურ სამ­ყა­როს ხე­დავთ ე.ი გარ­დაც­ვა­ლე­ბის რო­გორც ფაქ­ტის არ გე­ში­ნი­ათ. ხოლო თუ ამ კარს მიღ­მა სამ­ყა­რო გა­ურ­კვე­ვე­ლი ბუ­რუ­სი­თაა მო­სუ­ლი პა­ნი­კუ­რად გე­ში­ნი­ათ ყვე­ლაფ­რის რაც ამ თე­მას უკავ­შირ­დე­ბა.

ცის­ფე­რი კარი - ბავ­შვო­ბაა.. თუკი თქვენ მის მიღ­მა სა­მო­თხე, ან­გე­ლო­ზე­ბი და ზღაპ­რუ­ლი სამ­ყა­რო და­ი­ნა­ხეთ ე.ი უღ­რუბ­ლო ბავ­შვო­ბა გქო­ნი­ათ. თუკი ამ კარს მიღ­მა რა­ტომ­ღაც სა­ა­ვად­მყო­ფოს ვეს­ტი­ბუ­ლი წარ­მო­გიდ­გათ თვალ­წინ შე­საძ­ლოა თქვე­ნი ბავ­შვო­ბის წლე­ბი ბევრ სირ­თუ­ლეს, ავად­მყო­ფო­ბას და სევ­დას უკავ­შირ­დე­ბო­და.

ვარ­დის­ფე­რი კარი - რე­ლი­გი­ი­სა და მის­ტი­კის მი­მართ თქვე­ნი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბაა. თუ ამ კა­რის მიღ­მა კომ­ფორ­ტუ­ლად მო­წყო­ბი­ლი ოთა­ხი და­ი­ნა­ხეთ, ე.ი მარ­ტო იმის გჯე­რავთ რა­საც სა­კუ­თა­რი თვა­ლით და­ი­ნა­ხავთ, ხოლო იმ შემ­თხვე­ვა­ში თუ ვარ­დის­ფე­რი კარი ასე­თი­ვე ვარ­დის­ფერ სამ­ყა­რო­ში გა­დის რო­მე­ლიც ლუის კე­რო­ლის ალი­სას მოგ­ზა­უ­რო­ბას წა­ა­გავს თქვენ ჭეშ­მა­რი­ტი მე­ოც­ნე­ბე, მის­ტი­კი­სა და ეზო­თე­რი­კის მოყ­ვა­რუ­ლი და ზო­გა­დად, მა­ღა­ლი სუ­ლი­ე­რე­ბის დო­ნით გა­მორ­ჩე­უ­ლი ინ­დი­ვი­დი ბრძან­დე­ბით.

შავი კარი - სექ­სის და ზო­გა­დად პარტნი­ო­რუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი­სად­მი თქვენს და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბას და შე­ხე­დუ­ლე­ბებს ასა­ხავს. კარ­გად გა­იხ­სე­ნეთ, იქ­ნებ სა­ერ­თო­დაც შე­გე­შინ­დათ ამ კა­რის გა­ღე­ბა ან მის მიღ­მა ისე­თი რა­მე­ე­ბი და­ი­ნა­ხეთ რაც სა­ხალ­ხოდ არ ით­ქმის.

წი­თე­ლი კარი - თქვენ­ში არ­სე­ბუ­ლი ფან­ტა­ზი­ის ნიჭი და შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი პო­ტენ­ცი­ა­ლია. თუკი ამ კა­რის უკან ვრცე­ლი დარ­ბა­ზი ან სა­სახ­ლე აღ­მო­ა­ჩი­ნეთ ხატ­ვის, წე­რის, სამ­სა­ხი­ო­ბო ან მუ­სი­კა­ლუ­რი ნიჭი გა­და­ა­მოწ­მეთ სა­კუ­თარ თავ­ში.. ვინ იცის, იქ­ნებ დღეს რა­საც ჰო­ბიდ მი­იჩ­ნევთ, ხვალ თქვე­ნი პო­პუ­ლა­რო­ბის სა­ფუძ­ვე­ლიც გახ­დეს სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში.

მწვა­ნე კარი - სიყ­ვა­რუ­ლის ნიჭი და ზო­გა­დად, გარ­შე­მომ­ყო­ფებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის უნა­რია. თუკი მწვა­ნე კა­რის მიღ­მა ორან­ჟე­რეა ან სუ­ლაც დიდი, ფარ­თო ეზო დაგ­ხვდათ თქვენ­ნა­ი­რი ადა­მი­ა­ნის შეყ­ვა­რე­ბა ძა­ლი­ან ად­ვი­ლია, იმი­ტომ რომ გა­გაჩ­ნი­ათ უნი­კა­ლუ­რი უნა­რი სუ­ლი­ე­რი კომ­ფორ­ტი შე­უქ­მნათ ადა­მი­ა­ნებს.

ნა­რინ­ჯის­ფე­რი კარი - თქვენ­ში არ­სე­ბუ­ლი კა­რი­ე­რიზ­მის დო­ნეს, მი­ზან­სწრა­ფუ­ლო­ბას და საბ­რძო­ლო შე­მარ­თე­ბას ასა­ხავს. თუკი ამ კა­რის მიღ­მა დიდი ვეს­ტი­ბუ­ლი იწყე­ბა, გზა მა­ღა­ლი თა­ნამ­დე­ბო­ბის­კენ საკ­მა­ოდ მძი­მე და მომ­ქან­ცვე­ლი გე­ლით. ხოლო თუ ეს კარი მყუდ­რო, კე­თილ­მო­წყო­ბილ ოთახ­ში გა­დის თქვენ­თვის საყ­ვა­რე­ლი საქ­მე გექ­ნე­ბათ, რო­მე­ლიც სა­შუ­ა­ლო მაგ­რამ სტა­ბი­ლურ შე­მო­სა­ვალს მო­გი­ტანთ ცხოვ­რე­ბა­ში.
FaceBook ბეჭდვა
კომენტარები / 0 /
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა
loadign_gif
გამოკითხვა
რომელ კატეგორიას ნახულობთ ყველაზე ხშირად?
არქივის კალენდარი
e87a93