ტესტი

რა მომავალი აქვს თქვენი და თქვენი მეუღლის ურთიერთობას - უძველესი ჩინური წინასწარმეტყველება

რა მომავალი აქვს თქვენი და თქვენი მეუღლის ურთიერთობას - უძველესი ჩინური წინასწარმეტყველება
იმისათვის, რომ გაიგოთ, თუ რამდენად ეწყობით ერთმანეთს თქვენ და თქვენი მეუღლე, უპასუხეთ 7 მარტივ კითხვას:

1. დაითვალეთ თქვენი რჩეულის სახელის (სრული) ასოების რაოდენობა. დაწერეთ რიცხვის სახით.

2. იგივე გააკეთეთ თქვენი სახელის შემთხვევაში და დაუმატეთ წინა ციფრს.

3. მის სახელში არის ასო "ო"? - თუ არის, მერამდენეა? თუ არაა, დასვით - 0.

4. თქვენს სახელში არის ასო "ო" ?- თუ არის, მერამდენეა? თუ არ არის, დაწერეთ - 0.

5. ცხრილის მიხედვით, რომელი რიცხვითი მნიშვნელობა შეესაბამება მისი სახელის პირველ ასოს?

6. ცხრილის მიხედვით,
რომელი რიცხვითი მნიშვნელობა შეესაბამება შენს სახელს?

7. არის თუ არა ორივეს სახელში ასო "ლ"? და რა რაოდენობისაა?

შემდეგ გამოთვალეთ თქვენი წყვილის სიყვარულის ფორმულა:
------------------------------------------------------------------
დააწყვეთ თქვენი პასუხები.

∑ (რიცხვების ჯამი - პასუხია 7 კითხვაზე)=1+2+3+4+5+6+7
მიღებული რიცხვი გადააქციე მარტივ რიცხვად. მაგალითად, ჯამში თქვენ მიიღეთ 28. გადააქციეთ მარტივ რიცხვად - 2+8=10, 1+0=1
მიღებული ციფრის მიხედვით ამოიკითხეთ თქვენი შედეგი.

იხილეთ პასუხები
ბეჭდვა
e87a93