ოჯახური უიკენდი - ორიგინალური პროექტი ”ბომონდისგან” (ფოტო + video)

ოჯახური უიკენდი - ორიგინალური პროექტი ”ბომონდისგან” (ფოტო + video)
ვიდეო
ასე­თი დღე­ე­ბი ერ­თ­მა­ნეთ­თან კი­დევ უფ­რო გვა­ახ­ლო­ებს. გვა­ხა­ლი­სებს შა­ბათ-კვი­რის და­გეგ­მ­ვა, რო­ცა დი­ლას სა­სი­ა­მოვ­ნო უიკენ­დ­ზე ფიქ­რით ვიწყებთ. თბი­ლის­ში რამ­დე­ნი­მე ჩვენ­თ­ვის საყ­ვა­რე­ლი ად­გი­ლი გვე­გუ­ლე­ბა, სა­დაც სი­ა­მოვ­ნე­ბით დავ­დი­ვართ.

გან­სა­კუთ­რე­ბით, მია და ნუ­ცა აქ­ტი­უ­რო­ბენ, რად­გან ასეთ დღე­ებ­ში სწო­რედ ისი­ნი გრძნო­ბენ თავს პა­ტა­რა პრინ­ცე­სე­ბად - ამ დროს ყვე­ლა­ფე­რი მათ ეკუთ­ვ­ნით.

რად­გან შვი­ლე­ბის სუ­ლი­ერ აღ­ზ­რ­დას არას­დ­როს ვი­ვიწყებთ, ჩვე­ნი უიკენ­დი წიგ­ნის შე­ძე­ნით იწყე­ბა. რო­ცა მათ­თ­ვის სა­ჩუქ­რის გა­კე­თე­ბა გვინ­და, ლა­მა­ზად გა­ფორ­მე­ბულ, სა­ინ­ტე­რე­სო ში­ნა­არ­სის წიგ­ნებს ვყი­დუ­ლობთ. ასეთ დროს ჩვე­ნი სა­სურ­ვე­ლი პარ­ტ­ნი­ო­რი წიგ­ნის მა­ღა­ზი­ა­თა ქსე­ლი ”ბიბ­ლუ­სი­ა”.

გან­სა­კუთ­რე­ბით, ვა­ჟა-ფშა­ვე­ლას გამ­ზირ­ზე მდე­ბა­რე მა­ღა­ზია მოგ­ვ­წონს, სა­დაც სა­სი­ა­მოვ­ნო ინ­ტე­რი­ე­რის პა­ტა­რა, მყუდ­რო კა­ფეა მოწყო­ბი­ლი. დღის ნე­ბის­მი­ერ მო­ნაკ­ვეთ­ში შე­მიძ­ლია შეს­ვ­ლა და ფინ­ჯან ყა­ვას­თან ერ­თად, სა­სურ­ვე­ლი წიგ­ნის შერ­ჩე­ვა და წა­კითხ­ვა.

მარ­თ­ლაც, სა­ო­ცარ გა­რე­მო­ში დრო სწრაფად გა­დის. გო­გო­ნე­ბიც ხში­რად დაგ­ვ­ყავს ”ბიბ­ლუს­ში”. ინ­ტე­რე­სის მი­ხედ­ვით ირ­ჩე­ვენ ხოლ­მე წიგ­ნებს თუ სხვა­დას­ხ­ვა გა­სარ­თო­ბს. შემ­დეგ ყვე­ლა­ნი ერ­თად მოვ­კა­ლათ­დე­ბით კა­ფე­ში და წვე­ნის, ჩა­ის და უგემ­რი­ე­ლე­სი ნამ­ცხ­ვ­რე­ბის და­გე­მოვ­ნებით დრო სა­სი­ა­მოვ­ნოდ გაგ­ვ­ყავს.

”ბიბ­ლუ­სი” პატ­რი­არ­ქის იდე­ას გა­მო­ეხ­მა­უ­რა, რომ შა­ბა­თი დღე ”წიგ­ნი­სა და კითხ­ვის დღე” ყო­ფი­ლი­ყო. წიგ­ნის მოყ­ვა­რუ­ლებს ”შა­ბა­თის აქ­ცი­ა­ზე” შთამ­ბეჭ­დავ ფას­დაკ­ლე­ბებს გვთა­ვა­ზო­ბენ. რო­გორც მა­ღა­ზი­ა­ში მითხ­რეს, მა­ლე სა­ა­ხალ­წ­ლო აქ­ცია და­იწყე­ბა. ასე­თი აქ­ცი­ე­ბი ძა­ლი­ან მო­სა­ხერ­ხე­ბე­ლია, გან­სა­კუთ­რე­ბით, სადღე­სას­წა­უ­ლო დღე­ებ­ში, - წიგ­ნი ხომ ყო­ველ­თ­ვის სა­უ­კე­თე­სო სა­ჩუ­ქა­რია.

მი­ამ არ­ჩე­ვა­ნი ”პა­ლიტ­რა L”-ის გა­მო­ცე­მულ ძმე­ბი გრი­მე­ბის ზღაპ­რებ­სა და ულა­მა­ზეს ჩან­თა­ზე შე­ა­ჩე­რა. ნუ­ცას ფე­რად-ფე­რა­დი ნა­ხა­ტე­ბით და­სუ­რა­თე­ბუ­ლი წიგ­ნი მო­ე­წო­ნა. ბავ­შ­ვებს და არა მხო­ლოდ მათ, ჩვენც გა­მოგ­ვად­გე­ბა არაჩ­ვე­უ­ლებ­რი­ვი გა­მო­ცე­მა ”1001 წიგ­ნი, რო­მე­ლიც აუცი­ლებ­ლად უნ­და წა­ი­კითხო”.

ეს წიგ­ნი იქ­ნე­ბა ჩვე­ნი შე­უც­ვ­ლე­ლი გზამ­კ­ვ­ლე­ვი ლი­ტე­რა­ტუ­რის უკი­დე­გა­ნო სამ­ყა­რო­ში. ნუ­ცას სურ­ვი­ლით, გო­გო­ნე­ბის საყ­ვა­რელ მა­ღა­ზია 

Prenatal-

ში მივდივართ.

ლა­მა­ზი სა­მო­სის შე­ძე­ნის გა­რე­შე უიკენ­დი წარ­მო­უდ­გე­ნე­ლია. მეც მომ­წონს ეს მა­ღა­ზია, რო­მე­ლიც ყო­ველ­თ­ვის გე­მოვ­ნე­ბი­ან სტილ­სა და უზა­დო ხა­რისხს მთა­ვა­ზობს. გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ორ­სუ­ლო­ბის პე­რი­ოდ­ში ჩა­მო­მი­ყა­ლიბ­და. ვი­ცო­დი, რომ ყვე­ლა­ზე მო­სა­ხერ­ხე­ბელ, ხა­რის­ხი­ან და ლა­მაზ სა­ორ­სუ­ლო კა­ბებს აქ შე­ვი­ძენ­დი.

მას შემ­დეგ ამ მა­ღა­ზი­ის ხში­რი სტუ­მა­რი ვარ. 

Prenatal

-ი ბავ­შ­ვე­ბის და­ბა­დე­ბის პირ­ვე­ლი დღე­ე­ბი­დან ერ­თ­გუ­ლად მემ­სა­ხუ­რე­ბა და ხა­რისხს არას­დ­როს ღა­ლა­ტობს. ჩე­მი გო­გო­ნე­ბი ჩვი­ლე­ბი რომ იყ­ვ­ნენ, მა­თი და­ბა­დე­ბის პირ­ვე­ლი­ვე დღე­ებ­ში უმაქ­მა­ნო და უღილო სა­მო­სი შე­ვი­ძი­ნე, მა­თი უნა­ზე­სი კა­ნი არა­ფერს რომ და­ე­ზი­ა­ნე­ბი­ნა.

შემ­დ­გომ პე­რი­ოდ­შიც ყო­ველ­თ­ვის ვი­ცო­დი, რომ სხ­ვადას­ხ­ვა სტი­ლი­თა და დახ­ვე­წი­ლი გე­მოვ­ნე­ბით შექმნილ ტანსაცმელს შე­მომ­თა­ვა­ზებ­დ­ნენ. გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად ის კუთხე მიყ­ვარს, სა­დაც ბავ­შ­ვე­ბის ნივ­თე­ბი და სა­წო­ლე­ბი იყი­დე­ბა. ასე­თი ნივ­თე­ბის ფარ­თო არ­ჩე­ვა­ნია, რო­მე­ლიც ბავ­შ­ვის მან­ქა­ნის სავარ­ძ­ლით იწყე­ბა და ულა­მა­ზე­სი სა­წო­ლე­ბით მთავ­რ­დე­ბა.

იმ­დე­ნად ლა­მა­ზია ყვე­ლა­ფე­რი, ინ­ტე­რი­ე­რის ნამ­დ­ვი­ლი მშვე­ნე­ბაა. გო­გო­ნე­ბი მა­ღა­ზი­ა­ში შეს­ვ­ლის­თა­ნა­ვე სი­ხა­რუ­ლით ივ­სე­ბი­ან. ფე­რად-ფე­რად სა­მოს­ში მათ­თ­ვის სა­სურ­ველ ქურ­თუ­კებს ირ­გე­ბენ და შე­ძე­ნას გვთხო­ვენ. ერ­თ­ნა­ი­რი ფე­რე­ბი მოს­წონთ. ჩვენც არ ვართ წი­ნა­აღ­მ­დეგნი, გვი­ა­ნი შე­მოდ­გო­მის სე­ზო­ნის­თ­ვის სა­სურ­ვე­ლი არ­ჩე­ვა­ნია.

იცი­ან პა­ტა­რებ­მა, ყვე­ლა­ზე მე­ტად რა სჭირ­დე­ბათ. არც ფე­რად კა­ბებ­ზე ამ­ბო­ბენ უარს და უფ­რო­სებს ის­ღა დაგ­ვ­რ­ჩე­ნია, ასე­თი სა­ჩუქ­რე­ბით გა­ვა­ნე­ბივ­როთ ისი­ნი. რო­ცა ბავ­შ­ვე­ბის გა­ხა­რე­ბა გვინ­და, რა თქმა უნ­და, უმალ მა­ღა­ზია

Prenatal

-ი გვახ­სენ­დე­ბა.

ამა­სო­ბა­ში სა­დი­ლო­ბის დრო გვი­ახ­ლოვ­დე­ბა და ფუ­ნი­კუ­ლი­ო­რის­კენ ვი­ღებთ გეზს. სა­სი­ა­მოვ­ნო სე­ირ­ნო­ბის შემ­დეგ სწო­რედ აქ გემ­რი­ე­ლად ვი­სა­დი­ლებთ. ფუ­ნი­კუ­ლი­ო­რის კომ­პ­ლექ­სის მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბა ყო­ველ­თ­ვის სა­უ­კე­თე­სო გუ­ნე­ბა­ზე გვა­ყე­ნებს. გე­მოვ­ნე­ბი­სა და გან­წყო­ბის მი­ხედ­ვით შეგ­ვიძ­ლია ავირ­ჩი­ოთ სა­სურ­ვე­ლი მე­ნიუ და გა­რე­მო.

რეს­ტორ­ნის ყვე­ლა სარ­თუ­ლი­დან თბი­ლი­სის ულა­მა­ზე­სი ხე­დი იშ­ლე­ბა, რაც გან­წყო­ბას კი­დევ უფ­რო გვი­მაღ­ლებს. პირ­ველ სარ­თულ­ზე ჩვე­ნი გო­გო­ნე­ბის საყ­ვა­რე­ლი ად­გი­ლი ”პუ­რი გუ­ლი­ა­ნი” მდე­ბა­რე­ობს.

მი­ნის ვიტ­რი­ნებ­ში გა­მო­ფე­ნი­ლი უგემ­რი­ე­ლე­სი ტკბი­ლე­უ­ლი მა­თი საყ­ვა­რე­ლი ნუგ­ბა­რია, რო­მელ­ზეც არას­დ­როს ამ­ბო­ბენ უარს. ნამ­ცხ­ვ­რე­ბის, ღვე­ზე­ლე­ბი­სა და პუ­რის ფარ­თო ასორ­ტი­მენ­ტი მა­დისაღ­მ­ძ­ვ­რე­ლად გა­მო­ი­ყუ­რე­ბა. უფ­რო­სე­ბი ყო­ველ­თ­ვის აჭა­რულ ხა­ჭა­პურს ვირ­ჩევთ, რო­მელ­საც სა­უ­კე­თე­სოდ აცხო­ბენ. შეგ­ვიძ­ლია, ”ა­ჭა­რუ­ლის­თ­ვის” აქ სპე­ცი­ე­ლუ­რად ამო­ვი­დეთ.

თუმ­ცა აქ კი­დევ ერ­თი ნუგ­ბა­რი არის, რომ­ლის­თ­ვი­საც ეს ად­გი­ლი ყვე­ლამ შე­იყ­ვა­რა - უგემ­რი­ე­ლე­სი ცხე­ლი ფუნჩულა. ამ­ჯე­რად ”ჩე­ლას” ვირ­ჩევთ, სა­დაც ხორ­ცი­ა­ნი კერ­ძე­ბის დი­დი არ­ჩე­ვა­ნია. ვი­ცით, რომ აქ ყვე­ლა­ფერს გემ­რი­ელს შე­მოგ­ვ­თა­ვა­ზე­ბენ და მი­ასა და ნუ­ცას­თან ერ­თად, ქარ­თულ კერ­ძებს და­ვა­გე­მოვ­ნებთ. დახ­ვე­წი­ლი ინ­ტე­რი­ე­რი და სიმ­ყუდ­რო­ვე დას­ვე­ნე­ბი­სა და და­ნაყ­რე­ბის იდე­ა­ლუ­რი ად­გი­ლია.

”ჩე­ლა­ში” ისიც მომ­წონს, რომ კერ­ძე­ბი ჩვენ თვალ­წინ მზად­დე­ბა. მო­ლო­დი­ნის პრო­ცე­სი სა­ხა­ლი­სო და მა­დისა­ღმ­ძ­ვ­რე­ლია. გან­სა­კუთ­რე­ბულ დღე­ე­ბ­ში რეს­ტო­რა­ნი ”ფუ­ნი­კუ­ლი­ო­რი” მოგ­ვ­წონს. აქ სულ ცო­ტა ხნის წინ ახა­ლი შე­მოდ­გო­მა-ზამ­თ­რის მე­ნიუ შე­იქ­მ­ნა, რო­მე­ლიც უძ­ვე­ლე­სი ქარ­თუ­ლი რე­ცეპ­ტე­ბი­თაა შთა­გო­ნე­ბუ­ლი. შეფმზა­რე­უ­ლე­ბის ფან­ტა­ზი­ის წყა­ლო­ბით, სტუმ­რებს ახა­ლი ინ­გ­რე­დი­ენ­ტე­ბით შე­ზა­ვე­ბუ­ლი დახ­ვე­წი­ლი ქარ­თუ­ლი კერ­ძე­ბით გვი­მას­პინ­ძ­ლ­დე­ბი­ან.

გა­მოც­დი­ლი სო­მე­ლიე, ქარ­თუ­ლი ღვი­ნო­ე­ბის გარ­და, შეკ­ვე­თი­ლი კერ­ძე­ბის­თ­ვის შე­სა­ფე­რის ფრან­გულ, ეს­პა­ნურ, იტა­ლი­ურ, ავ­ს­ტ­რა­ლი­ურ, ახალზე­ლან­დი­ურ თუ სამ­ხ­რეთაფ­რი­კულ ღვი­ნოს შეგ­ვირ­ჩევს. ”ფუ­ნი­კუ­ლი­ო­რის” წვე­უ­ლე­ბა­თა დარ­ბა­ზი კი სა­უ­კე­თე­სო ად­გი­ლია წვე­უ­ლე­ბე­ბის გა­სა­მარ­თავად. ულა­მა­ზე­სი ხე­დი იშ­ლე­ბა ვე­რან­დი­დან, - მთე­ლი თბი­ლი­სი სა­უ­კე­თე­სო რა­კურ­სით მო­ჩანს.

ჩვე­ნი უიკენ­დის მე­ო­რე დღე სუ­პერ­მარ­კეტ ”ფრეს­კო­ში” იწყე­ბა, სა­დაც ოჯა­ხის­თ­ვის აუცი­ლე­ბე­ლი პრო­დუქ­ტე­ბი უნ­და შე­ვი­ძი­ნოთ. დავ­ზო­გავთ ძვირ­ფას დროს და, რაც ყვე­ლა­ზე მთავა­რია, თან­ხას, რად­გან სუ­პერ­მარ­კე­ტე­ბის ქსე­ლი ”ფრეს­კო” სტა­ბი­ლუ­რად და­ბა­ლი ფა­სე­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვა.

და­ახ­ლო­ე­ბით ერ­თი წლის წინ გლდა­ნი-მუ­ხი­ან­ში, გობ­რო­ნი­ძის ქ. N18-ში, 

fresco

-ს მე­ო­რე მა­ღა­ზია გა­იხ­ს­ნა, რო­მე­ლიც 4 000 კვ. მეტრ ფარ­თობ­ზეა გან­თავ­სე­ბუ­ლი.

”ფრეს­კოს” სუ­პერ­მარ­კე­ტე­ბი მომ­ხ­მა­რე­ბელს 24 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში ემ­სა­ხუ­რე­ბა. რო­გორც ჩემ­თ­ვის ცნო­ბი­ლია, სუ­პერ­მარ­კეტ­ში 27 000-ზე მე­ტი და­სა­ხე­ლე­ბის მა­ღა­ლი ხა­რის­ხის პრო­დუქ­ციაა წარ­მოდ­გე­ნი­ლი.

მომ­წონს ამ ად­გი­ლის პრაქ­ტი­კუ­ლი მხა­რე, სა­დაც მო­სა­ხერ­ხე­ბე­ლია გა­და­ად­გი­ლე­ბა, სა­ჭი­რო პრო­დუქ­ცი­ის შე­ძე­ნა. აქ­ვეა მოწყო­ბი­ლი თო­ნე, საცხო­ბი, კა­ფე, უგემ­რი­ე­ლე­სი სამ­ზა­რე­უ­ლო და ბავ­შ­ვე­ბის გა­სარ­თო­ბი სივ­რ­ცე. მათ პრო­დუქ­ცი­ას ყო­ველ­თ­ვის ვენ­დო­ბი, გან­სა­კუთ­რე­ბით, თუ ბავ­შ­ვე­ბის­თ­ვის აუცი­ლე­ბელ საკ­ვებს ვყი­დუ­ლობ. აქ სი­სუფ­თა­ვის ყვე­ლა ნორ­მაა და­ცუ­ლი.

”ფრეს­კო­ში” მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი აქ­ცი­ე­ბი­თაც მა­ნე­ბივ­რე­ბენ, მა­გა­ლი­თად, თუ 1+1 აქ­ცი­ის ფარ­გ­ლებ­ში 2 ერ­თ­ნა­ირ პრო­დუქტს ვყი­დუ­ლობთ, თი­თო­ე­უ­ლის ფა­სი იმ­დე­ნად და­ბა­ლი გა­მო­დის, რომ აშ­კ­რად ვგრძნობ, რამ­დენ თან­ხას ვზო­გავ.

ახ­ლა ახალ აქ­ცი­ა­შიც ჩა­ვერ­თე: ყო­ველ და­ხარ­ჯულ 27 ლარ­ზე გა­თამა­შე­ბის ერთ ბი­ლეთს მა­ჩუ­ქე­ბენ, რო­მე­ლიც დო­ლუ­რა­ში მო­თავ­ს­დე­ბა. დო­ლუ­რას 27 დე­კემ­ბერს გახ­ს­ნი­ან და 27 გა­მარ­ჯ­ვე­ბულს პრი­ზად სხვა­დას­ხ­ვა სა­ხის სა­ყო­ფაცხოვ­რე­ბო ტექ­ნი­კას გა­დას­ცე­მენ.

კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ რო­მე­ლი­მე ნივთს მო­ვი­გებ. ახა­ლი ტექ­ნი­კა ყო­ველ­თ­ვის სა­უ­კე­თე­სო სა­ჩუ­ქა­რია. ერთ-ერთ გა­მარ­ჯ­ვე­ბულს კი გრან­დი­ო­ზუ­ლი პრი­ზი ელო­დე­ბა, რო­მე­ლიც ჯერ სა­ი­დუმ­ლოდ რჩე­ბა.

ჩე­მი მე­ზო­ბე­ლი, მა­გა­ლი­თად, ”ფრეს­კოს” ნი­სი­ა­ბა­რა­თის აქ­ტი­უ­რი მომ­ხ­მა­რე­ბე­ლია. ეს ”ლი­ბერ­თი ბან­კის” და ფრეს­კოს ერ­თობ­ლი­ვი საკ­რე­დი­ტო ბა­რა­თია, რომ­ლი­თაც პრო­დუქ­ცი­ის შე­ძე­ნა შე­იძ­ლე­ბა და თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში ბა­რა­თით და­ხარ­ჯულ თან­ხას თვის ბო­ლოს ბან­კ­ში აბ­რუ­ნებ. გა­მო­უ­ვალ წუ­თებ­ში ეს მარ­თ­ლაც არაჩ­ვე­უ­ლებ­რი­ვი დახ­მა­რე­ბაა.

სა­ღა­მოს სამ­სა­ხუ­რი­დან მო­მა­ვა­ლი

fresco

-ში ხში­რად ვყი­დუ­ლობ უგემ­რი­ე­ლეს სა­ლა­თებს და პურ­-ფუნ­თუ­შე­ულს ოჯა­ხის­თ­ვის. ეს სა­უ­კეთ­ესო გა­მო­სა­ვა­ლია გა­დატ­ვირ­თუ­ლი სა­მუ­შაო დღის შემ­დეგ.

მი­ას და ნუ­ცას ტკბი­ლე­უ­ლი მოს­წონთ, რომ­ლე­ბიც სხვა­დას­ხ­ვა ევ­რო­პუ­ლი ქვეყ­ნი­და­ნაა იმ­პორ­ტი­რე­ბუ­ლი და ჩვე­ნი ყო­ვე­ლი ვი­ზი­ტი სწო­რედ ამ ტკბი­ლე­უ­ლის შე­ძე­ნით სრულ­დე­ბა. ასეთ სი­ა­მოვ­ნე­ბა­ზე პა­ტა­რებს უარს ვერ ვე­უბ­ნე­ბით.

აღ­მო­ვა­ჩი­ნე "ფრეს­კო" და მივ­ხ­ვ­დი, რომ ეს ზუს­ტად ის ად­გი­ლია, სა­დაც აუცი­ლებ­ლად უნ­და წახ­ვი­დე, რომ შენ­თ­ვის სა­სურ­ვე­ლი ყვე­ლა ნივ­თი ერთ სივრ­ცე­ში შე­ი­ძი­ნო, რომ სა­სი­ა­მოვ­ნოდ გა­ა­ტა­რო დრო ოჯახ­თან ერ­თად. პროდუქტების შეძენის შემდეგ გო­გო­ნე­ბის საყ­ვა­რე­ლ გა­სარ­თო­ბ ცენ­ტ­რ 

Madagascar

-ში წავედით.

გა­სარ­თო­ბი ცენ­ტ­რი ჩე­მი მო­უ­ლოდ­ნე­ლი აღ­მო­ჩე­ნაა, - მე­გო­ბარ­მა მირ­ჩია, კი­ნო­თე­ატრ ”რუს­თა­ველ­ში”, ტე­რი­ტო­რი­უ­ლად ყვე­ლა­ზე მო­სახერ­ხე­ბელ ად­გი­ლას მდე­ბა­რე­ობ­სო. მას შემ­დეგ გა­სარ­თო­ბი ცენ­ტ­რის ხში­რი სტუმ­რე­ბი ვართ. ხში­რად არაჩ­ვე­უ­ლებ­რი­ვი გა­მო­სა­ვა­ლი გამ­ხ­და­რა უფ­რო­სე­ბის­თ­ვი­საც, რო­ცა სად­მე მიგ­ვეჩ­ქა­რე­ბა და ბავ­შ­ვე­ბის და­ტო­ვე­ბას ვე­რა­ვის ვან­დობთ, ან მე­უღ­ლეს­თან ერ­თად კი­ნო­თე­ატ­რ­ში ფილ­მის ნახ­ვას ვგეგ­მავ.

ბავ­შ­ვე­ბი ჩვენს გა­რე­შეც სი­ა­მოვ­ნე­ბით ჩერ­დე­ბი­ან. გან­სა­კუთ­რე­ბით, ზამ­თ­რის პე­რი­ოდ­ში მიყ­ვარს. სი­ცი­ვე­ში ქუ­ჩა­ში გა­სე­ირ­ნე­ბას ვე­რი­დე­ბით და

Madagascar

-ის სით­ბო და სიმ­ყუდ­რო­ვე მათ გა­სარ­თო­ბად იდე­ა­ლუ­რი ად­გი­ლია.

გა­სარ­თო­ბი ცენ­ტ­რი დი­ლის თერ­თ­მე­ტი სა­ა­თი­დან სა­ღა­მოს ცხრა სა­ა­თამ­დე მუ­შა­ობს და დღის ნე­ბის­მი­ერ მო­ნაკ­ვეთ­ში შეგ­ვიძ­ლია ვეწ­ვი­ოთ. სა­სი­ა­მოვ­ნო მუ­სი­კის ფონ­ზე ბავ­შ­ვე­ბი მა­თი საყ­ვა­რე­ლი სას­რი­ა­ლო­ე­ბით, ლა­ბი­რინ­თე­ბით, ბა­ტუ­ტით და სა­თა­მა­შო აპა­რა­ტე­ბით ერ­თო­ბი­ან.

აქ­ვე შე­უძ­ლი­ათ მათ­თ­ვის საყ­ვა­რე­ლი ბა­ტიბუ­ტი და ჩიპ­სე­ბი შე­ი­ძი­ნონ და აკ­ნა­ტუ­ნონ. აქ ყვე­ლა­ფე­რი ბავ­შ­ვე­ბის ინ­ტე­რე­სე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბი­თაა შექ­მ­ნი­ლი. და­ტო­ვე­ბულ ბავ­შ­ვებს გან­სა­კუთ­რე­ბულ ყუ­რადღე­ბას აქ­ცე­ვენ. ამ მხრივ, სრუ­ლი­ად ვენ­დო­ბი მათ პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლიზმს.

შა­ბათ-კვი­რას ბავ­შ­ვე­ბის­თ­ვის ეწყო­ბა სხვა­დას­ხ­ვა შოუ. მა­რი­ო­ნე­ტე­ბი, მხი­ა­რუ­ლი ჯამ­ბა­ზე­ბი და ილუ­ზი­ო­ნის­ტე­ბი ბავ­შ­ვებს სა­უ­კე­თე­სო ნომ­რე­ბით არ­თო­ბენ. სა­ნამ ბავ­შ­ვე­ბი მხი­ა­რუ­ლო­ბენ, იქ­ვე მოწყო­ბილ მყუდ­რო კა­ფე­ში ფი­ნ­ჯა­ნი ყა­ვა მი­ვირ­თ­ვით. ახა­ლი წლის დღე­ებ­ში ცენტრი ბევრ სი­ურ­პ­რიზს გვპირ­დე­ბა და ამ დღე­ებს გო­გო­ნე­ბი მო­უთ­მენ­ლად ელი­ან.

ამ­ჯე­რად მი­ას და ნუ­ცას არ ვტო­ვებთ. თვალს ვა­დევ­ნებთ მათ ბედ­ნი­ერ სა­ხე­ებს და გვი­ხა­რია, რომ ჩვენს საყ­ვა­რელ გო­გო­ნებს ასე­თი სა­სი­ა­მოვ­ნო წუ­თებს ვჩუქ­ნით.

გასართობი ცენტრიდან შინ ვბრუნ­დე­ბით და ბავ­შ­ვე­ბის­თ­ვის დას­ვე­ნე­ბის დრო დგე­ბა. პა­ტა­რებს ლა­მაზ სიზ­მ­რებს ვუ­სურ­ვებთ და უფ­რო­სე­ბი ისევ ფუ­ნი­კუ­ლი­ო­რის კომ­პ­ლექ­ს­ში ვბრუნ­დე­ბით.

ამ­ჯე­რად ლა­უნჯ-ბარს ვირ­ჩევთ. ინ­ტე­რი­ერ­ში კო­კა იგ­ნა­ტო­ვის შთამ­ბეჭ­და­ვი პა­ნო და თბი­ლი­სის ულა­მა­ზე­სი ხე­დი არაჩ­ვე­უ­ლებ­რი­ვ გა­რე­მოს ქმნის. და­უ­ვიწყა­რი ვახ­შ­მის­თ­ვის განახლებულ მენიუს ვირჩევთ. ლა­უნჯ-ბარ­ში ყვე­ლა­ზე გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბულ და გემ­რი­ელ კოქ­ტე­ი­ლებს გვთა­ვა­ზო­ბენ. ეს ად­გი­ლი კოქ­ტე­ი­ლე­ბის მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბით გა­მოირ­ჩევა. მი­ვირ­თ­მევთ კოქ­ტე­ილ ”Chacha Punch”-ს და ჩვე­ნი რო­მან­ტი­კუ­ლი ვახ­შა­მიც ამ აკორ­დით სრულ­დე­ბა. 

ჟურნალი ”ბომონდი”
(ნოემბრის ნომერი)
FaceBook ბეჭდვა
კომენტარები / 1 /
ეკა
სუიერი საზრდო, კუჭის საზრდო, გოების საზრდო, გართობა, საოჯახო მარაგი... ერთ დღეში... რამდენი ფული... რამდენი გადაიხადა რეკლამაში ყველამ ერთად?.. დაგრჩათ რამე მეორე უიქენდისთვის? თუ დაგრჩათ, მაშინ, სხვები გაუშვით, გაჭირვებულები, უიმედონი, უნუგეშონი, მშივრები, მიგდებულ-მიტოვებულები... ფარული რეკლამა - დანაშაული თუ ერთი "ჟურნალისტის" სიხარბე?!
13:41 / 15-11-2013
გამოხმაურება / 0 /
loadign_gif

გამოკითხვა
რომელ კატეგორიას ნახულობთ ყველაზე ხშირად?
არქივის კალენდარი
ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
e87a93