ია სუ­ხი­ტაშ­ვი­ლის წლების წინ ჩაფიქრებული სურვილი: "მინ­და გა­მო­ვი­დე ლა­მა­ზი გო­გო!" (+ სექსუალური ფოტოგალერეა)

ია სუ­ხი­ტაშ­ვი­ლის წლების წინ ჩაფიქრებული სურვილი: "მინ­და გა­მო­ვი­დე ლა­მა­ზი გო­გო!" (+ სექსუალური ფოტოგალერეა)
შე­მოდ­გო­მის მზე, თან გვი­ა­ნი შე­მოდ­გო­მის, თბი­ლი და სა­სი­ა­მოვ­ნო... ქა­ლაქ­გა­რეთ გას­ვ­ლა ამ პე­რი­ოდ­ში (ო­ღონდ არ უნ­და წვიმ­დეს) ბედ­ნი­ე­რე­ბას ანი­ჭებს ადა­მი­ა­ნებს. ჩვე­ნი გა­დამ­ღე­ბი ჯგუ­ფი სწო­რედ გი­ორ­გო­ბის­თ­ვის, ერთ მზი­ან დღეს "რო­ი­ალ ბა­ტონ­ში" გა­ემ­გ­ზავ­რა.
იხილეთ ფოტოგალერეა

ყვა­რელ­ში, ილი­ას ტბას სა­ო­ცა­რი ცი­ხე­სი­მაგ­რე-კომ­პ­ლექ­სი გა­დაჰ­ყუ­რებს. სა­ო­ცა­რი ად­გი­ლია, ყვე­ლა დე­ტა­ლი გათ­ვ­ლი­ლია დამ­ს­ვე­ნებ­ლის კომ­ფორ­ტის­თ­ვის, ულა­მა­ზე­სი ხე­დე­ბით, აუზი­თა და ვე­რან­დე­ბით. შუა კა­ხეთ­ში შოტ­ლან­დი­უ­რი ეს­თე­ტი­კი­თა და კა­ხუ­რი სტუ­მარ­თ­მოყ­ვა­რე­ო­ბით გა­ჯე­რე­ბუ­ლი გა­რე­მო სა­სი­ა­მოვ­ნო დღეს გვპირ­დე­ბო­და.

ია სუ­ხი­ტაშ­ვი­ლი დე­კემ­ბ­რის ყდის გმი­რია. ია რამ­დე­ნი­მე თვის წინ ფილ­მის გა­და­ღე­ბებ­ზე გა­ვი­ცა­ნი და დღემ­დე
აღ­ფ­რ­თო­ვა­ნე­ბუ­ლი ვარ მი­სი ნი­ჭით. გარ­და­სახ­ვა, რო­მე­ლიც იას­თ­ვის სირ­თუ­ლე არ არის, ფო­ტო­სე­სი­ის მთა­ვა­რი ხიბ­ლია.

ია "ბავ­შ­ვუ­რი" ბავ­შ­ვი ყო­ფი­ლა - "შტა­ბე­ბის აშე­ნე­ბე­ბი­თა და რე­ზი­ნო­ბა­ნა­თი". ოქ­ტომ­ბ­რე­ლი იყო და პი­ო­ნე­რო­ბა­სა და არ­ტეკ­ში წას­ვ­ლა­ზე ოც­ნე­ბობ­და, რაც სამ­წუ­ხა­როდ, ვერ შე­უს­რულ­და. რაც წე­რა-კითხ­ვა ის­წავ­ლა, დღი­უ­რებს აწარ­მო­ებს და თან ისეთ ად­გი­ლას აქვს გა­და­მა­ლუ­ლი, ვე­რა­ვინ მი­აგ­ნებს (დღი­ურს ხომ მა­შინ­ვე ეკარ­გე­ბა ხიბ­ლი, რო­გორც კი ვინ­მე წა­ი­კითხავს). ერთ-ერთ ასეთ დღი­ურ­ში უწე­რია სწო­რედ წლე­ბის წინ ჩა­ფიქ­რე­ბუ­ლი სურ­ვი­ლი: "მინ­და გა­მო­ვი­დე ლა­მა­ზი გო­გო!"

ცეკ­ვა­საც სწავ­ლობ­და, არ­ქე­ო­ლო­გი­აც აინ­ტე­რე­სებ­და და ბი­ო­ლო­გი­აც. ჟურ­ნა­ლის­ტო­ბა თით­ქ­მის გა­დაწყ­ვე­ტი­ლი ჰქონ­და, სტუ­დია "ბე­რი­კებ­ში" რომ მოხ­ვ­და, სა­დაც მი­სი პირ­ვე­ლი რო­ლი "პა­ტა­რა უფ­ლის­წუ­ლი" იყო. უამ­რა­ვი ბი­ჭი იყო სტუ­დი­ა­ში და დღემ­დე ვერ აუხ­ს­ნია, რა­ტომ ათა­მა­შა გო­გი თო­და­ძემ ბი­ჭის რო­ლი. თე­ატ­რა­ლურ ინ­ს­ტი­ტუტ­შიც ბა­ტო­ნი გო­გის რჩე­ვით ჩა­ა­ბა­რა.

დღემ­დე სა­ოც­რად მად­ლო­ბე­ლია მი­სი. რომ არა გო­გი თო­და­ძე, ია ჟურ­ნა­ლის­ტი­კის ფა­კულ­ტეტ­ზე ჩა­ა­ბა­რებ­და და მსა­ხი­ო­ბი ია სუ­ხი­ტაშ­ვი­ლი არ იქ­ნე­ბო­და; ან იქ­ნებ სწო­რედ ძა­ლი­ან წარ­მა­ტე­ბუ­ლი ჟურ­ნა­ლის­ტი ია სუ­ხი­ტაშ­ვი­ლი დავ­კარ­გეთ?! ეს ნა­ხევ­რად ხუმ­რო­ბაა, მაგ­რამ ნამ­დ­ვი­ლად იღ­ბა­ლია აუცი­ლე­ბე­ლი სა­ჭი­რო დროს სა­ჭი­რო ად­გი­ლას მო­სახ­ვედ­რად.

იღ­ბა­ლია სწო­რედ ისიც, რომ ინ­ს­ტი­ტუ­ტის დამ­თავ­რე­ბის შემ­დეგ რუს­თა­ვე­ლის თე­ატ­რ­ში მოხ­ვ­და და რო­ბი­კო სტუ­რუ­ას­გან ოფე­ლი­ას რო­ლი მი­ი­ღო. ამა­ზე არც კი უოც­ნე­ბია. ეს მი­სი ცხოვ­რე­ბის ერთ-ერ­თი სას­წა­უ­ლია. სი­ხა­რუ­ლი­სა და მო­უ­ლოდ­ნე­ლო­ბის­გან ისეთ შოკ­ში იყო, ვერც გა­მო­ხა­ტავ­და. რუს­თა­ვე­ლის თე­ატ­რი - რამ­დენს ნიშ­ნავს ეს ახალ­გაზ­რ­და მსა­ხი­ო­ბის­თ­ვის! მაგ­რამ ეს ყვე­ლა­ფე­რი დი­დი შრო­მის შე­დე­გია.

მას არა­სო­დეს გა­უც­დე­ნია არც ერ­თი რე­პე­ტი­ცია. რომ არა შრო­მა, სა­დიპ­ლო­მო სპექ­ტაკ­ლ­ში ჯუ­ლი­ე­ტას როლს ვერ მი­ი­ღებ­და და რომ არა ჯუ­ლი­ე­ტას რო­ლი, არ იქ­ნე­ბო­და იას მი­ერ შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი ოფე­ლია. სულ ძი­ე­ბა­შია და მი­აჩ­ნია, რომ მთა­ვა­რი სათ­ქ­მე­ლი ჯერ არ უთ­ქ­ვამს.

უხა­რია, რომ ერ­თ­გ­ვა­რი ტრა­დი­ცია, რო­დე­საც თე­ატ­რის მსა­ხი­ო­ბებს კი­ნო­რო­ლებს არ აძ­ლევ­დ­ნენ, თით­ქ­მის აღარ არ­სე­ბობს. მა­ლე ეკ­რა­ნებ­ზე რამ­დე­ნი­მე ფილ­მი გა­მო­დის მი­სი მო­ნა­წი­ლე­ო­ბით. გი­გა აგ­ლა­ძის "რკი­ნის ფარ­და", და­თო ტუ­რაშ­ვი­ლის სცე­ნა­რის მი­ხედ­ვით, ლე­ვან კო­ღუ­აშ­ვი­ლის "ბრმა პა­ემ­ნე­ბი" და ახალ­გაზ­რ­და რე­ჟი­სო­რე­ბის ნო­ვე­ლე­ბი "მე მიყ­ვარს თბი­ლი­სი", მაგ­რამ გარ­დამ­ტე­ხი რუ­სუ­დან ჭყო­ნი­ას "ქიფ სმა­ი­ლინ­გი" აღ­მოჩ­ნ­და.

სწო­რედ ამ ფილმს მოჰ­ყ­ვა შემ­დე­გი კი­ნო­რო­ლე­ბი იას კა­რი­ე­რა­ში. თუმ­ცა ყო­ფი­ლა შემ­თხ­ვე­ვა, რო­ცა უარი უთ­ქ­ვამს როლ­ზე. მი­აჩ­ნია, რომ მას­თან მუ­შა­ო­ბა არ არის რთუ­ლი. ერ­თა­დერ­თი აუცი­ლე­ბე­ლი პი­რო­ბა რე­ჟი­სო­რი­სად­მი ნდო­ბაა.

ბედ­ნი­ე­რია, რად­გან ჰყავს უსაყ­ვარ­ლე­სი შვი­ლი ლუ­კა, რო­მე­ლიც მის ცხოვ­რე­ბა­ში ყვე­ლა­სა და ყვე­ლა­ფერ­ზე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია. ლუ­კა მის­თ­ვის კე­თი­ლი მეკ­ვ­ლეა, რად­გან სწო­რედ ლუკას და­ბა­დე­ბის შემ­დეგ და­იწყო მის შე­მოქ­მე­დე­ბა­ში ნა­ყო­ფი­ე­რი პე­რი­ო­დი. ჰყავს დე­და, ძა­ლი­ან თბი­ლი და მო­სიყ­ვა­რუ­ლე. ოც­და­ერ­თი წლის იყო ია, რო­დე­საც მა­მა გარ­და­ეც­ვა­ლა და ის ტკი­ვი­ლი არ გა­ნე­ლე­ბუ­ლა. ბედ­ნი­ე­რია სწო­რედ იმით, რომ გა­ი­ზარ­და წე­სი­ერ და თბილ ოჯახ­ში.

რო­დე­საც მი­შა მეს­ხი შე­უყ­ვარ­და, მიხ­ვ­და, რომ ასეთ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში პირ­ვე­ლად აღ­მოჩ­ნ­და და დღემ­დე ბედ­ნი­ე­რია ამ მდგო­მა­რე­ო­ბით.

მა­ინც სულ სხვაა პრო­ფე­სი­ო­ნალ მსა­ხი­ობ­თან მუ­შა­ო­ბა. ფო­ტო­სე­სი­აც ხომ ერ­თ­გ­ვა­რი კი­ნოა... კად­რე­ბი და იმი­ჯე­ბი იც­ვ­ლე­ბა და თი­თო­ე­ულ­ში მი­სი გა­მოკ­ვე­თი­ლი ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლიზ­მი იგ­რ­ძ­ნო­ბა.

მე კი ერ­თი ვი­ცი, იას ბავ­შ­ვო­ბის ოც­ნე­ბა აუხ­და - ის ნამ­დ­ვი­ლად "ლა­მა­ზი გო­გო გა­მო­ვი­და!"

იხილეთ ფოტოგალერეა

თეა აგლაძე
ჟურნალი "ბომონდი"
(დეკემბრის ნომერი)
FaceBook ბეჭდვა
კომენტარები / 3 /
katia
ძალიან კარგი ქალია
16:07 / 27-12-2013
გამოხმაურება / 0 /
კახა
ძლიერი მსახიობი კი არის მაგრამ თმები არ უვარგა.წინ გამელოტებულია და რაღაცანირად ფაეავს.მუხლები კიდე უჟასი ზვლებ გადმოყრილი აქვს ოთხკუთხედი.
04:56 / 14-12-2013
გამოხმაურება / 0 /
ყველა კომენტარი
loadign_gif

გამოკითხვა
რომელ კატეგორიას ნახულობთ ყველაზე ხშირად?
არქივის კალენდარი
ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
e87a93