უმაღლესი ზოდიაქოს ნიშნები - ვინ ხართ "მესაზღვრეების იერარქიით" და რა განსაკუთრებული უნარით ხართ დაჯილდოებული

უმაღლესი ზოდიაქოს ნიშნები - ვინ ხართ "მესაზღვრეების იერარქიით" და რა განსაკუთრებული უნარით ხართ დაჯილდოებული
ას­ტრო­ლო­გი­ა­ში მეტ-ნაკ­ლე­ბად ჩა­ხე­დულ­მა ადა­მი­ან­მა იცის, რომ არ­სე­ბობს ზო­დი­ა­ქოს 12 ნი­შა­ნი, მაგ­რამ ძა­ლი­ან ცო­ტამ თუ იცის, რომ არ­სე­ბობს ე.წ. უმაღ­ლე­სი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნე­ბი. ისი­ნი ზო­დი­ა­ქო­ე­ბის სა­ზღვარ­ზე მდე­ბა­რე­ო­ბენ და თა­ვი­ანთ პე­რი­ოდ­ში და­ბა­დე­ბულ ადა­მი­ა­ნებს გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი უნა­რით აჯილ­დო­ე­ბენ. უმაღ­ლე­სი ზო­დი­ა­ქოც 12 ნიშ­ნის­გან შედ­გე­ბა.

პირ­ვე­ლი ნი­შა­ნი - თევ­ზე­ბი­სა და ვერ­ძის ზო­დი­ა­ქო­ე­ბის გა­სა­ყარ­ზე მდე­ბა­რე­ობს

  • სა­ა­თი (14-27 მარ­ტი)

ამ პე­რი­ოდ­ში და­ბა­დე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი ზო­დი­ა­ქოს წრის და­სა­წყის­სა და და­სას­რუ­ლს აერ­თი­ა­ნე­ბენ. მათ შე­უძ­ლი­ათ ნე­ბის­მი­ერ დრო­ში სწო­რად ცხოვ­რე­ბა, მათ თა­ვი­ა­ნი დრო აქვთ. მათ თით­ქოს შე­უძ­ლი­ათ ცხოვ­რე­ბი­სე­უ­ლი დრო­ის
შე­ჩე­რე­ბა და ნე­ბის­მი­ერ დროს ცხოვ­რე­ბის თა­ვი­დან და­წყე­ბა. ან ღვთი­უ­რი პროგ­რა­მით ვი­თარ­დე­ბან, ან კი­ბორ­გე­ბი­ვით ხდე­ბი­ან. მათ უნდა გა­ა­კე­თონ ყვე­ლა­ფე­რი დრო­უ­ლად.

ამ პე­რი­ოდ­ში და­ი­ბად­ნენ: აინშტე­ა­ნი, სალ­ვა­დორ დალი, ჯორ­და­ნო ბრუ­ნო, ბახი, ჯორჯ ვა­შინგტო­ნი.

მე­ო­რე ნი­შა­ნი - თევ­ზე­ბი­სა და მერ­წყუ­ლის ზო­დი­ა­ქო­ე­ბის გა­სა­ყარ­ზე მდე­ბა­რე­ობს

  • პე­გა­სი (ფრთო­სა­ნი ცხე­ნი) (12-25 თე­ბერ­ვა­ლი)

უმაღ­ლე­სი შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი აღ­მაფ­რე­ნა. პე­გასს ეს­მის სამ­ყა­როს მუ­სი­კა, მე­გობ­რობს მუ­ზებ­თან. ეს არის თა­ვი­სუფ­ლე­ბის, უსა­ზღვრო შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბე­ბის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნი. მას სურს, გან­ვი­თარ­დეს, შექ­მნას... სამ­ყა­როს მის­ტი­კი­სა და ჯა­დოქ­რო­ბის მიღ­მა აღიქ­ვამს. მუ­დამ იდე­ე­ბით სავ­სეა, ორი­გი­ნა­ლუ­რი და სა­ინ­ტე­რე­სო პი­როვ­ნე­ბაა. არ აღელ­ვებს მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი სა­კი­თხე­ბი, მხო­ლოდ - სუ­ლი­ე­რე­ბა და ხე­ლოვ­ნე­ბა.

ამ პე­რი­ოდ­ში და­ი­ბად­ნენ: მი­ქე­ლან­ჯე­ლო ბუ­ო­ნა­რო­ტი, რემ­ბრან­დტი.

მე­სა­მე ნი­შა­ნი - მერ­წყუ­ლი­სა და თხის რქის ზო­დი­ა­ქოე­ბის გა­სა­ყარ­ზე მდე­ბა­რე­ობს

  • სფინ­ქსი (13-26 იან­ვა­რი)

სფინ­ქსი თა­ვად არის სა­ი­დუმ­ლო ცოდ­ნის, სიბ­რძნის, გან­გე­ბის სიმ­ბო­ლო. თუ ამ პე­რი­ოდ­ში და­ბა­დე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნი ძი­რი­თად სა­ი­დუმ­ლოს ამოხ­სნის, შე­იძ­ლე­ბა სამ­ყა­როს გა­მგე­ბე­ლი გახ­დეს, მაგ­რამ მას ბევ­რი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბაც ეკის­რე­ბა. "ბევრ სიბ­რძნეს ბევ­რი თა­ვის ტკი­ვი­ლი მო­აქვს". მათ ადა­მი­ა­ნის გა­მოც­ნო­ბა ერთი შე­ხედ­ვით შე­უძ­ლი­ათ. თა­ვად მათ ქმნი­ლე­ბა­შიც ბევ­რი სა­ი­დუმ­ლოა.

ამ პე­რი­ოდ­ში და­ი­ბად­ნენ: ედ­გარ პო, ლე­ო­ნარ­დი და ვინ­ჩი, ვან­გა.

მე­ო­თხე ნი­შა­ნი - მშვილ­დოს­ნი­სა და თხის რქის ზო­დი­ა­ქეო­ბის გა­სა­ყარ­ზე მდე­ბა­რე­ობს

  • სი­ცო­ცხლის ხე (15-28 დე­კემ­ბე­რი)

ეს არის სა­წყი­სი, სხვა­დას­ხვა სამ­ყა­როს გა­ერ­თი­ა­ნე­ბა, გე­ნე­ტი­კა, მოდ­გმა, ხე­ლოვ­ნუ­რი გა­დარ­ჩე­ვა, სე­ლექ­ცია, ინ­ფორ­მა­ცი­ის გაც­ვლა. ხე აერ­თი­ა­ნებს ქვე­და და ზედა სამ­ყა­რო­ებს. ეს არის თვით­კონ­ტრო­ლის, თვით­შე­ზღუდ­ვის ძალა. ამ პე­რი­ოდ­ში და­ბა­დე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნი წლე­ბის მა­ტე­ბას­თან ერ­თად აგ­რო­ვებს გა­მოც­დი­ლე­ბას, ძლი­ერ­დე­ბა. ის არის ბრძე­ნი მას­წავ­ლე­ბე­ლი, ყოვ­ლის­მცოდ­ნე, წი­ნამ­ძღო­ლი.

ამ პე­რი­ოდ­ში და­ი­ბად­ნენ: ნოს­ტრა­და­მუ­სი, ტოლ­კი­ნი.

გაგრძელება
FaceBook ბეჭდვა
კომენტარები / 0 /
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა
loadign_gif
გამოკითხვა
რომელ კატეგორიას ნახულობთ ყველაზე ხშირად?
არქივის კალენდარი
e87a93