რა ელოდებათ ხვალიდან ერთ თვეში ზოდიაქოს ნიშნებს და რა უნდა გაითვალისწინონ მათ

რა ელოდებათ ხვალიდან ერთ თვეში ზოდიაქოს ნიშნებს და რა უნდა გაითვალისწინონ მათ
მთვა­რის პირ­ვე­ლი დღე და­ი­წყე­ბა 24 მარტს, 13:28 სა­ათ­ზე და გას­ტანს 25 მარ­ტის 8:16-მდე. ვნა­ხოთ, რა ელის თი­თო­ე­ულ ზო­დი­ა­ქოს ნი­შანს მთვა­რის ამ თვე­ში:

ვერ­ძი


თქვე­ნი მმარ­თვე­ლი პლა­ნე­ტა მარ­სი შე­ერ­თე­ბა­ში იქ­ნე­ბა იუ­პი­ტერ­თან (ეს არის დიდი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი) და პლუ­ტონ­თან (ძალა). ამი­ტომ, და­ფიქ­რდით, სად გსურთ მი­მარ­თოთ თქვე­ნი ენერ­გია. აქ­ტი­უ­რად იმოქ­მე­დეთ თქვენ­თვის ახალ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში. აკონ­ტრო­ლეთ აგ­რე­სია, სი­ფი­ცხე. მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ ლი­დე­რის თვი­სე­ბე­ბი, მაგ­რამ არა ცუდ საქ­მე­ებ­ში. გა­მო­ნა­ხეთ დრო სტი­ლი­სა და იმი­ჯის შე­საც­ვლე­ლად.

კურო


ჩა­მო­ყა­ლიბ­დით, რა არის თქვენ­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი, რა გა­ნი­ჭებთ სუ­ლი­ერ
სიმ­შვი­დეს. უმ­ჯო­ბე­სია, ეს მთვა­რის თვე დას­ვე­ნე­ბას, ში­ნა­გა­ნი ძა­ლე­ბის აღ­დგე­ნას და­უთ­მოთ. მე­ტად გან­მარ­ტოვ­დით. შე­გიძ­ლი­ათ გა­მო­ი­ჩი­ნოთ ქვე­ლმოქ­მე­დე­ბა. ზო­გი­ერ­თი ახალ შე­მოქ­მე­დე­ბით იდე­ებს გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლებს. თუ შორს ხართ ხელ­საქ­მის­გან, ვირ­ტუ­ა­ლუ­რად დატ­კბით მუ­ზე­უ­მე­ბის, სი­ლა­მა­ზე­ე­ბის თვა­ლი­ე­რე­ბით.

ტყუ­პი


ჩა­მო­წე­რეთ სა­მო­მავ­ლო გეგ­მე­ბი - რო­გორ ხე­დავთ თქვენს თავს მო­მა­ვალ­ში. გახ­შირ­დე­ბა ონ­ლა­ინკონ­ტაქ­ტე­ბი, ზო­გი­ერ­თი ახალ თა­ნა­მო­აზ­რე­ებს გა­ი­ჩენს, ახალ ტექ­ნო­ლო­გი­ებს აით­ვი­სებს. შე­იძ­ლე­ბა და­ინ­ტე­რეს­დეთ ას­ტრო­ლო­გი­ი­თაც. კარ­გია ახა­ლი ცოდ­ნის მი­ღე­ბა თა­ნა­მედ­რო­ვე სტი­ლით (ონ­ლა­ინ). თუ გაქვთ იდეა, რო­მელ­საც სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლე­ბით გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლებთ, გა­აქ­ტი­ურ­დით.

კირჩხი­ბი


მე­ო­ჯა­ხე კირჩხი­ბებს ვურ­ჩევთ, ჩა­მო­წე­რონ სა­მო­მავ­ლო გეგ­მე­ბი პრო­ფე­სი­ულ სფე­რო­ში. შან­სი მო­გე­ცე­მათ, რომ და­წი­ნა­ურ­დეთ ან თქვე­ნი ბრენ­დი და­ა­ფუძნოთ. თუ უკვე გაქვთ ასე­თი, მის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცი­ა­ზე იზ­რუ­ნეთ. თქვენ ემო­ცი­უ­რად კარ­გად გრძნობთ გარ­შე­მო არ­სე­ბულ სი­ტუ­ა­ცი­ას. ეცა­დეთ, მე­ტად ენ­დოთ ინ­ტუ­ი­ცი­ას, იყოთ ჰარ­მო­ნი­უ­ლი და მი­ზა­ნმი­მარ­თუ­ლი პრო­ფე­სი­ულ წარ­მა­ტე­ბა­ზე. სა­სურ­ვე­ლია, მხო­ლოდ ერთი კი არა, რამ­დე­ნი­მე კარ­გად ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბუ­ლი გეგ­მა გქონ­დეთ.

ლომი


მშვი­დად შეხ­ვდით აკ­რძალ­ვებ­სა და ნე­ბარ­თვებს. ყვე­ლა­ფე­რი თქვენ სა­სი­კე­თოთ კეთ­დე­ბა და ნუ გა­ჯი­უტ­დე­ბით. კარ­გი თვეა თვალ­სა­წი­ე­რის გა­სა­ფარ­თო­ებ­ლად, სუ­ლი­ე­რი ზრდის­თვის. გა­მო­ნა­ხეთ სა­კუ­თარ თავ­ში ახა­ლი რე­სურ­სე­ბი და ძა­ლე­ბი, რათა სი­ახ­ლე­ებს მარ­ტი­ვად აუ­ღოთ ალღო და გა­ფარ­თოვ­დეთ, გან­ვი­თარ­დეთ. იყა­ვით აქ­ტი­უ­რი. თუ მო­ინ­დო­მებთ, მარ­ტი­ვად მო­აგ­ვა­რებთ უმაღ­ლეს სას­წავ­ლე­ბელ­თან და­კავ­ში­რე­ბულ სა­კი­თხებს, იუ­რი­დი­ულ თე­მებს, სა­ი­მიგ­რა­ციო სა­კი­თხებს. თა­ვა­დაც გა­გიკ­ვირ­დე­ბათ, როცა და­ი­ნა­ხავთ, რომ ონ­ლა­ი­ნაც შე­იძ­ლე­ბა ყვე­ლაფ­რის მოგ­ვა­რე­ბა, ინ­ფორ­მა­ცი­ე­ბის მი­ღე­ბა, სწავ­ლა და ა.შ.

ქალ­წუ­ლი


დაკ­ვირ­ვე­ბას ითხოვს ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბი. გან­სა­კუთ­რე­ბით, თუ სხვის თან­ხებს გა­ნა­გებთ. აგ­რეთ­ვე, მემ­კვიდ­რე­ო­ბა, და­ზღვე­ვა და კრე­დი­ტე­ბი. იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი ფუ­ლის და­ბა­ნა­დე­ბის, ინ­ვეს­ტი­ცი­ის დროს. ნუ შე­უ­შინ­დე­ბით კრი­ზის­სა და შე­ფერ­ხე­ბას. თქვენ საკ­მა­რი­სი გო­ნი­ე­რე­ბა და ძალა გაქვთ, რომ ლა­ვი­რე­ბა მო­ახ­დი­ნოთ რთულ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში და გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი გა­მოხ­ვი­დეთ რთუ­ლი სი­ტუ­ა­ცი­ი­და­ნაც კი.

სას­წო­რი


ჰარ­მო­ნი­უ­ლი კავ­ში­რი უნდა და­ამ­ყა­როთ სა­სიყ­ვა­რუ­ლო და საქ­მი­ან პარტნი­ო­რებ­თან. ეცა­დეთ, მო­გე­ბა­ზე იყოთ ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი. კარგ შე­დეგს მო­გი­ტანთ საქ­მი­ა­ნო­ბა, რო­მე­ლიც კონ­სულ­ტი­რე­ბას­თა­ნაა კავ­შირ­ში. აგ­რეთ­ვე, კარ­გია სა­კუ­თა­რი თა­ვის გან­ვი­თა­რე­ბა და ახა­ლი კლი­ენ­ტე­ბის მო­ძი­ე­ბა. ზო­გი­ერ­თი ხან­გრძლივ და სარ­ფი­ან საქ­მი­ან ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბებს გა­ა­ფორ­მებს. გაგრძელება
FaceBook ბეჭდვა
კომენტარები / 0 /
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა
loadign_gif

გამოკითხვა
რომელ კატეგორიას ნახულობთ ყველაზე ხშირად?
არქივის კალენდარი
e87a93