7 ასტროლოგიური მოვლენა, რომელიც აპრილში ზოდიაქოს ყველა ნიშანზე იმოქმედებს - "გრანდიოზული ცვლილებები გველის"

7 ასტროლოგიური მოვლენა, რომელიც აპრილში ზოდიაქოს ყველა ნიშანზე იმოქმედებს - "გრანდიოზული ცვლილებები გველის"
კო­რო­ნა­ვირუ­სი­ს გამო გა­ზა­ფხუ­ლის მე­ო­რე თვეს შინ­ჩა­კე­ტი­ლე­ბი ვხვდე­ბით. თუმ­ცა ცაზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი მოვ­ლე­ნე­ბი ხდე­ბა და სა­სურ­ვე­ლია, ვი­ყოთ ინ­ფორ­მი­რე­ბუ­ლე­ბი, რათა მაქ­სი­მა­ლუ­რად ფრთხი­ლად და­ვიც­ვათ სა­კუ­თა­რი თავი და გარ­შე­მო მყო­ფე­ბი. აპ­რილ­ში გვე­ლო­დე­ბა რამ­დე­ნი­მე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი მოვ­ლე­ნა, თუმ­ცა, გა­მოვ­ყოფთ 7 გრან­დი­ო­ზულს.

  • 30 მარტს - მარ­სი გა­და­ვი­და მერ­წყუ­ლის ზო­დი­აქო­ში და იქ დარ­ჩე­ბა 5 მა­ი­სამ­დე.
  • 3 აპ­რილს - ვე­ნე­რა ეს­ტუმ­რე­ბა ტყუ­პის ზო­დი­აქოს, სა­დაც დარ­ჩე­ბა 7 აგ­ვის­ტომ­დე.
  • 5 აპ­რი­ლი - იუ­პი­ტე­რი-პლუ­ტო­ნის პირ­ვე­ლი შე­ერ­თე­ბა.
  • 7 აპ­რილს - ფრთხი­ლად უნდა ვი­ყოთ, რად­გან მარ­სი ურანს უერ­თდე­ბა.
  • 8 აპ­რილს - სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბა გვე­ლის სას­წო­რის
    19 გრა­დუს­ში.
  • 23 აპ­რი­ლს - ახალმთვა­რე­ო­ბა კუ­როს მე­ხუ­თე გრა­დუს­ში.
  • პლუ­ტო­ნის რეტ­როგ­რა­დუ­ლი ფაზა 25 აპ­რი­ლი­დან 4 ოქ­ტომ­ბრის ჩათ­ვლით.
  • აქვე შე­გახ­სე­ნებთ, რომ მზე ვერ­ძის ზო­დი­ა­ქო­ში იქ­ნე­ბა 19 აპ­რი­ლამ­დე. მერე გა­და­ვა კუ­რო­ში.

მერ­კუ­რი ვერ­ძის ზო­დი­ა­ქოს ეს­ტუმ­რე­ბა 11 აპ­რილს. ამ პე­რი­ო­დი­დან ადა­მი­ა­ნე­ბი მე­ტად ყუ­რა­დღე­ბი­ა­ნე­ბი გახ­დე­ბი­ან ინ­ფორ­მა­ცი­ე­ბი­სად­მი და თევ­ზე­ბი­დან მერ­კუ­რის თა­ვის დაღ­წე­ვა მოგ­ვცემს იმის ალ­ბა­თო­ბა­საც, რომ საგ­რძნობ­ლად შემ­ცირ­დე­ბა ვირუ­სე­ბის ჰაერ-წვე­თოვ­ნით გავ­რცე­ლე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა. ამას­თა­ნა­ვე, სწრა­ფად მოხ­დე­ბა მი­ღე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ე­ბის აღ­ქმა, გა­მარ­ტივ­დე­ბა სწავ­ლის პრო­ცე­სი, ადა­მი­ა­ნებ­ში მო­ი­მა­ტებს ახა­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ე­ბის მო­ძი­ე­ბის სურ­ვი­ლი.

4 აპ­რილს იქ­ნე­ბა მერ­კუ­რი-ნეპ­ტუ­ნის შე­ერ­თე­ბა და ეცა­დეთ, ფრთხი­ლად იყოთ, ნეპ­ტუ­ნი მა­ინც ინ­ფექ­ცი­ე­ბის აფეთ­ქე­ბაა. მოვ­ლე­ნებს ცოტა წინ გა­ვუს­წ­რებ და გე­ტყვით, რომ რეტ­როგ­რა­დუ­ლი მერ­კუ­რის პე­რი­ო­დე­ბის დროს წყლის ნიშ­ნებ­ში (კირჩხი­ბი, მო­რი­ე­ლი და თევ­ზე­ბი), ანუ ივ­ნი­სის ბოლო და ივ­ლი­სის და­სა­წყი­სი და ოქ­ტომ­ბ­რის ბოლო და ნო­ემ­ბრის და­სა­წყის­ში შე­იძ­ლე­ბა იყოს კო­რო­ნა­ვირუ­სის პა­ტარ-პა­ტა­რა აფეთ­ქე­ბე­ბი. ამი­ტომ ვი­ყოთ ფრთხი­ლად და და­ვიც­ვათ უსაფრ­თხო­ე­ბის ნორ­მე­ბი. ინ­ფორ­მი­რე­ბუ­ლი უკვე ხართ. ხოლო უკვე 27 აპ­რილს პლა­ნე­ტა მერ­კუ­რი კუ­როს ზო­დი­ა­ქო­ში გა­დაბ­რძან­დე­ბა.

აქ­ტი­უ­რი მარ­სი მთე­ლი აპ­რი­ლი იქ­ნე­ბა მერ­წყუ­ლის ზო­დი­ა­ქო­ში (13 მა­ისს გა­და­ვა თევ­ზებ­ში). მერ­წყუ­ლი არის ექ­სპე­რი­მენ­ტა­ტო­რი, მკვლე­ვა­რი, უყ­ვარს ყვე­ლა­ფე­რი ახა­ლი, უჩ­ვე­უ­ლო და მა­ღალ­ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი. კარ­გი შან­სი გეძ­ლე­ვათ ინ­ტერ­ნეტ­ში მუ­შა­ო­ბის, ახა­ლი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის, გა­ჯე­ტე­ბის ათ­ვი­სე­ბის­თვის. გარ­და ამი­სა, მერ­წყუ­ლი გუნ­დუ­რი მუ­შა­ო­ბის მომ­ხრეა და შე­იძ­ლე­ბა ინ­ტე­რეს­თა პა­ტარ-პა­ტა­რა გუნ­დებ­ში გა­წევ­რიანდეთ (ან თა­ვად შექ­მნათ ჯგუ­ფე­ბი) და აქ­ტი­უ­რად იმოქ­მე­დოთ.

სი­ლა­მა­ზი­სა და სიყ­ვა­რუ­ლის პლან­ტე­ბა ვე­ნე­რა 3 აპ­რილს გა­და­ვა ტყუ­პის ზო­დი­ა­ქო­ში და აქ დარ­ჩე­ბა 7 აგ­ვის­ტომ­დე. ალ­ბათ, გა­გიკ­ვირ­დე­ბათ, რა­ტომ ასე დიდ­ხანს, რად­გან აქ მო­უ­წევს რეტრო­ფა­ზა. ამ პე­რი­ოდ­ში გახ­შირ­დე­ბა ვირ­ტუ­ა­ლუ­რი ნაც­ნო­ბო­ბა. ამას­თა­ნა­ვე, ტყუ­პის ვე­ნე­რას ძა­ლი­ან უყ­ვარს ახა­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის გაც­ნო­ბა, ახა­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ე­ბის ათ­ვი­სე­ბა, ახ­ლის სწავ­ლა. ამი­ტომ აპ­რილ­ში ინ­ტერ­ნეტფლირ­ტის, ინ­ფორ­მა­ცი­ე­ბის მო­ძი­ე­ბის ნაკ­ლე­ბო­ბა არ გექ­ნე­ბათ. თუმ­ცა, გახ­სოვ­დეთ, რომ ტყუ­პის ვე­ნე­რას ხში­რად ეც­ვლე­ბა გან­წყო­ბა, გე­მოვ­ნე­ბა და შე­ხე­დუ­ლე­ბე­ბი.

რაც შე­ე­ხე­ბა 5 აპ­რილს - იუ­პი­ტე­რი-პლუ­ტო­ნის შე­ერ­თე­ბას ვე­ლო­დე­ბით. ეს ამ წე­ლი­წად­ში პირ­ვე­ლია, გვექ­ნე­ბა კი­დევ 2 ასე­თი. სა­ერ­თოდ, ასე­თი ას­პექ­ტი 12 წე­ლი­წად­ში ერთხელ ფიქ­სირ­დე­ბა. შე­გახ­სე­ნებთ, იუ­პი­ტე­რი და­კავ­ში­რე­ბუ­ლია სა­ერ­თა­შო­რი­სო საქ­მე­ებ­თან, დიპ­ლო­მა­ტი­ას­თან, სა­ზღვარ­გა­რეთ მი­მოს­ვლას­თან, იუ­რისპრუ­დენ­ცი­ას­თან, აგ­რეთ­ვე, უმაღ­ლეს გა­ნათ­ლე­ბას­თან. რად­გან კა­რან­ტი­ნის გამო სა­ზღვრე­ბი ჩა­კე­ტი­ლია, პლუ­ტო­ნის გავ­ლე­ნით ყუ­რა­დღე­ბა უნდა მი­ვაქ­ცი­ოთ ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბას, ცვლი­ლე­ბებს სა­ერ­თა­შო­რი­სო ეკო­ნო­მი­კა­ში და ყვე­ლა­ფერს, რაც უმაღ­ლე­სი ცოდ­ნის მი­ღე­ბას­თა­ნაა კავ­შირ­ში, რად­გან აქ ხდე­ბა პლუ­ტო­ნი­სე­უ­ლი ტრან­სფორ­მა­ცია. ნუ დაგ­ვა­ვი­წყდე­ბა, რომ იუ­პი­ტე­რი და პლუ­ტო­ნი ძმე­ბი არი­ან, რომ­ლებ­საც გა­ყო­ფი­ლი აქვთ მმარ­თვე­ლო­ბის სფე­რო­ე­ბი: იუ­პი­ტე­რი გა­ნა­გებს ცასა და მი­წას, ხოლო პლუ­ტო­ნი - მი­წის­ქვე­შეთს. გარ­და ამი­სა, პლუ­ტონს ხში­რად აკავ­ში­რე­ბენ სა­სარ­გებ­ლო წი­ა­ღი­სე­ულ­თან (მაგ. ნავ­თო­ბი). ერთი სი­ტყვით, იუ­პი­ტერ-პლუ­ტო­ნი უზარ­მა­ზა­რი ფუ­ლი­სა და რე­სურ­სე­ბის ტრანსფორ­მა­ცი­ას მო­ახ­დე­ნს. აგ­რეთ­ვე, ორი­ვე პლა­ნე­ტა არის ძა­ლა­უფ­ლე­ბას­თან და სა­ხელ­მწი­ფო უწყე­ბებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი. ასე რომ, "ტი­ტა­ნე­ბის ბრძო­ლა" სე­რი­ო­ზულ ცვლი­ლე­ბებს გა­მო­იწ­ვევს. გაგრძელება
FaceBook ბეჭდვა
ტეგები:
კომენტარები / 0 /
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა
loadign_gif
გამოკითხვა
რომელ კატეგორიას ნახულობთ ყველაზე ხშირად?
არქივის კალენდარი
ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
28293031 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
e87a93