3 მამაკაცი, რომელსაც ასაკით უფროსი ქალები იზიდავს, ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

3 მამაკაცი, რომელსაც ასაკით უფროსი ქალები იზიდავს, ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით
არ­ცთუ იშ­ვი­ა­თად ხდე­ბა ჩვენს რე­ა­ლუ­რო­ბა­ში ისე, რომ ერთი შე­ხედ­ვით შე­უ­სა­ბა­მო წყვი­ლე­ბი (ასა­კით, სოცსტა­ტუ­სით, ვი­ზუ­ა­ლუ­რი მო­ნა­ცე­მე­ბით) გარ­კვე­ულ აღ­შფო­თე­ბას და მით­ქმა-მოთ­ქმას იწ­ვევენ გარ­შე­მო მყო­ფებს შო­რის. მა­ინც რა­ტომ ხდე­ბა ასე? ქალ­ბა­ტო­ნე­ბის შე­სა­ხებ ოდ­ნავ მოგ­ვი­ა­ნე­ბით ვი­სა­უბ­როთ, დღეს კი ძლი­ე­რი სქე­სის თე­მაა გან­სა­ხილ­ვე­ლი. მაშ ასე, ას­ტრო­ლო­გებ­მა სამი კონ­კრე­ტუ­ლი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლი მა­მა­კა­ცი შე­არ­ჩი­ეს და­ნარ­ჩე­ნებს შო­რის ისე­თი, რო­მელ­თაც ასა­კით უფ­როს ქა­ლებ­თან ხიბ­ლავთ ურ­თი­ერ­თო­ბა და სა­ა­მი­სოდ სავ­სე­ბით ობი­ექ­ტუ­რი მი­ზე­ზე­ბიც გა­აჩ­ნი­ათ.

კირჩხი­ბი – კირჩხიბს მთვა­რე მფარ­ვე­ლობს, ქა­ლუ­რი ენერ­გე­ტი­კის მქო­ნე პლა­ნე­ტა. შე­სა­ბა­მი­სად, ნე­ბის­მი­ე­რი მა­მა­კა­ცი,
რო­მე­ლიც ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნით იბა­დე­ბა, ძლი­ე­რი სქე­სის და­ნარ­ჩენ წარ­მო­მად­გენ­ლებ­ზე მე­ტა­დაა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი დე­დის ზრუნ­ვა­სა და გავ­ლე­ნა­ზე. შე­სა­ბა­მი­სად, უკვე ზრდას­რუ­ლი ასა­კი­დან "დე­დის ტი­პის" ქა­ლე­ბის­კენ უჭი­რავს თვა­ლი და წი­ნა­აღ­მდე­გი არ გახ­ლავთ, ერთი დედა მის­თვის მე­ო­რე "დედა-ცოლ­მა" ჩა­ა­ნაც­ვლოს. აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, კირჩხი­ბებს შო­რის ძალ­ზე ხში­რად ვხვდე­ბით უთა­ნაბ­რო ქორ­წი­ნე­ბას რო­გორც ასა­კის, ისე ვი­ზუ­ა­ლუ­რი იმი­ჯის კუ­თხით.

სას­წო­რი – მამ­აკა­ცე­ბის უმ­რავ­ლე­სო­ბა, რო­მე­ლიც ვე­ნე­რათი მარ­თუ­ლი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნით იბა­დე­ბა და მით უმე­ტეს, ჰა­ე­რის სტი­ქი­ას გა­ნე­კუთ­ვნე­ბა, ყო­ველ­თვის არამ­დგრა­დი და მერ­ყე­ვი ხა­სი­ა­თი­თაა გა­მორ­ჩე­უ­ლი. მათ შო­რის ყვე­ლა­ზე "რთუ­ლი შემ­თხვე­ვაა" სას­წო­რი მა­მა­კა­ცი. იგი ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში, პირ­ველ რიგ­ში, ეძებს კომ­ფორ­ტსა და ემო­ცი­ურ სიმ­შვი­დეს. მას სას­ტი­კად არ უყ­ვარს და ეში­ნია გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის ერ­თპი­როვ­ნუ­ლად მი­ღე­ბის. შე­სა­ბა­მი­სად, ხში­რად სწო­რედ ამ მი­ზე­ზით ირ­ჩევს იგი ცხოვ­რე­ბის მეგ­ზუ­რად ქალს მას­ზე უფრო მეტი გა­მოც­დი­ლე­ბით და მა­ღა­ლი ასა­კობ­რი­ვი ცენ­ზით. ასე­თი ცოლი ყო­ველ­თვის პა­ტა­რა ბავ­შვი­ვით მო­უვ­ლის და გა­ა­ნე­ბივ­რებს მას. რაც მთა­ვა­რია, უპ­რობ­ლე­მოდ და ყო­ველ­თვის მარ­ტი­ვად მი­ი­ღებს გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას მის სა­ნაც­ვლოდ. გაგრძელება
FaceBook ბეჭდვა
კომენტარები / 0 /
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა
loadign_gif

გამოკითხვა
რომელ კატეგორიას ნახულობთ ყველაზე ხშირად?
არქივის კალენდარი
e87a93