ასტროლოგია

"ბევრი ფარული ამბის გამჟღავნებას უნდა ველოდოთ" - რას წერს ასტროლოგი ოქტომბრის ბოლომდე მოსალოდნელ მოვლენებზე და რა რჩევას აძლევს ზოდიაქოს ნიშნებს

"ბევრი ფარული ამბის გამჟღავნებას უნდა ველოდოთ" - რას წერს ასტროლოგი ოქტომბრის ბოლომდე მოსალოდნელ მოვლენებზე და რა რჩევას აძლევს ზოდიაქოს ნიშნებს
"ბევ­რი ფა­რუ­ლი ამ­ბის გამ­ჟღავ­ნე­ბას უნდა ვე­ლო­დოთ", - წერს ას­ტრო­ლო­გი ხა­თუ­ნა ნო­ე­ლი სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში და ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნებს 28 ოქ­ტომ­ბრამ­დე მო­სა­ლოდ­ნე­ლი მოვ­ლე­ნე­ბის შე­სა­ხებ აფრ­თხი­ლებს:

"27 სექ­ტემ­ბერს მერ­კუ­რი მო­რი­ე­ლის ზო­დი­ა­ქო­ში გა­და­ვი­და. ის ამ ნი­შან­ში მთე­ლი თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში იმოძ­რა­ვებს - რად­გან 16 ოქ­ტომ­ბერს უკუს­ვლი­თი გახ­დე­ბა და 28-ში ისევ სას­წორს და­უბ­რუნ­დე­ბა. მაგ­რამ იქამ­დე უნდა ით­ქვას, რომ მერ­კუ­რის მო­რი­ე­ლის ნი­შან­ში მოგ­ზა­უ­რო­ბის დროს ადა­მი­ა­ნე­ბი საკ­მა­ოდ ეჭ­ვი­ა­ნე­ბი ხდე­ბი­ან, თუ მტკი­ცე არ­გუ­მენ­ტე­ბიც არ არ­სე­ბობს. უბ­რა­ლოდ სი­ტყვა­ზე აღა­რა­ვინ არა­ვის ენ­დო­ბა. ამ ნი­შან­ში მერ­კუ­რი სურ­ვილს გვი­ჩენს
ხოლ­მე, ბო­ლომ­დე ჩავ­ყვეთ ნე­ბის­მი­ერ სი­ტუ­ა­ცი­ას და გა­ვარ­კვი­ოთ შექ­მნი­ლი სი­ტუ­ა­ცი­ის თუ პრობ­ლე­მე­ბის ჭეშ­მა­რი­ტი მი­ზე­ზე­ბი, თუნ­დაც ამი­სათ­ვის მო­რე­ვის ფსკერ­ზე მო­უ­წი­ოთ დაყ­ვინ­თვა. და ალ­ბათ უნდა ესეც აღი­ნიშ­ნოს, რომ ამას ზოგ­ჯერ არ­ცთუ ისე კარ­გი შე­დე­გე­ბი მოჰ­ყვე­ბა ხოლ­მე. ამი­ტომ, ვიდ­რე რა­ღა­ცის ქექ­ვას და­ი­წყებ­დეთ, კარ­გად და­ფიქ­რდით - ღირს თუ არა წყლის ამ­ღვრე­ვა... გაგრძელება
ბეჭდვა
e87a93