ასტროლოგია

ნოემბრის მნიშვნელოვანი ასტრომოვლენები - რისთვის უნდა იყვნენ მზად ზოდიაქოს ნიშნები და განსაკუთრებით, მორიელი

ნოემბრის მნიშვნელოვანი ასტრომოვლენები - რისთვის უნდა იყვნენ მზად ზოდიაქოს ნიშნები და განსაკუთრებით, მორიელი
წლის ყვე­ლა­ზე მის­ტი­კუ­რი თვე და­ი­წყო და მოვ­ლე­ნე­ბიც საკ­მა­ოდ შთამ­ბეჭ­და­ვი გვე­ლო­დე­ბა. მი­მო­ვი­ხი­ლოთ თი­თო­ე­უ­ლი, რათა შეძ­ლოთ თვის და­გეგ­მვა და სა­სურ­ვე­ლის მიღ­წე­ვა ნაკ­ლე­ბი სირ­თუ­ლით.

3 ნო­ემ­ბე­რი - პლა­ნე­ტა მერ­კუ­რი დი­რექ­ტულ ფა­ზას უბ­რუნ­დე­ბა.
28 ოქ­ტომ­ბერს ვე­ნე­რა გა­და­ვი­და სას­წო­რის ზო­დი­ა­ქო­ში და აქ დარ­ჩე­ბა 21 ნო­ემ­ბრამ­დე.
9 ნო­ემ­ბერს ვე­ლო­დე­ბით ვე­ნე­რა­სა და მარ­სის ოპო­ზი­ცი­ას.
იუ­პი­ტერ-პლუ­ტო­ნის მე­სა­მე შე­ერ­თე­ბა.
14 ნო­ემ­ბერს მარ­სი დი­რექ­ტულ ფა­ზა­ში გა­და­ვა.
ახალმთვა­რე­ო­ბა გვექ­ნე­ბა 15 ნო­ემ­ბერს, 9:07 სა­ათ­ზე მო­რი­ე­ლის ოც­და­მე­ო­თხე გრა­დუს­ში.
16-22 ნო­ემ­ბერს უნდა გა­ვი­ა­როთ via combusta.
21 ნო­ემ­ბერს პლა­ნე­ტა ვე­ნე­რა
გა­და­ვა მო­რი­ე­ლის ნი­შან­ში და აქ დარ­ჩე­ბა 15 დე­კემ­ბრამ­დე.
29 ნო­ემ­ბრი­დან ნეპ­ტუ­ნი დი­რექ­ტულ ფა­ზას და­უბ­რუნ­დე­ბა.
30 ნო­ემ­ბერს ვე­ლო­დე­ბით მთვა­რის დაბ­ნე­ლე­ბას 13:29 სა­ათ­ზე ტყუ­პის 9 გრა­დუს­ში.
მზე ახლა მო­რი­ე­ლის ნი­შან­შია (23 ოქ­ტომ­ბე­რი-22 ნო­ემ­ბე­რი). მო­რი­ე­ლი არის ზო­დი­ა­ქოს მერ­ვე ნი­შა­ნი. ის არის მის­ტი­ციზ­მის, ტრანსფორ­მა­ცი­ის, ევო­ლუ­ცი­ის, კრი­ზი­სის სიმ­ბო­ლო. აგ­რეთ­ვე, გა­ნა­გებს ბიზ­ნეს და სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ო­რე­ბის ფულს, კრე­დი­ტებ­სა და სა­ბან­კო ან­გა­რი­შებს, მემ­კვიდ­რე­ო­ბას, გა­და­სა­ხა­დებს. მო­რი­ე­ლი არის ღრმა ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი და ფი­ლო­სო­ფი­უ­რი. და რა თქმა უნდა, მო­რი­ე­ლი ზო­დი­ა­ქოს ყვე­ლა­ზე სექ­სუ­ა­ლუ­რი ნი­შა­ნია.

ეს მოკ­ლედ, ახლა კი ცოტა უფრო ვრცლად გან­ვი­ხი­ლოთ თი­თო­ე­უ­ლი მოვ­ლე­ნა. მაშ ასე, სულ ცო­ტა­ღა დარ­ჩა და მერ­კუ­რი გა­ას­წო­რებს თა­ვის სვლას. მო­რი­ელ­ში მერ­კუ­რი გვაძ­ლევს სა­შუ­ა­ლე­ბას, ჩა­ვუღ­რმავ­დეთ სა­კუ­თარ თავს, ჩვენს ში­ნა­გან სამ­ყა­როს, რათა კარ­გად და­ვი­ნა­ხოთ ჩვე­ნი შეც­დო­მე­ბი, რომ მერე გა­ვაგ­რძე­ლოთ სვლა სწო­რი მი­მარ­თუ­ლე­ბით. თუ რა­მეს სწავ­ლობთ (გა­ნსა­კუთ­რე­ბით, ეზო­თე­რი­კას), ჩა­უღ­რმავ­დით მას. გა­ერ­კვი­ეთ ფი­ნან­სებ­ში, სა­ბან­კო სფე­რო­ში. გაგრძელება
ბეჭდვა
e87a93