კინო

თურქი მერილ სტრიპი ქართული ფესვებით - ვინ არის 78 წლის ნებაჰათ ჩეჰრე და როგორია მისი სკანდალებით სავსე ცხოვრება

თურქი მერილ სტრიპი ქართული ფესვებით - ვინ არის 78 წლის ნებაჰათ ჩეჰრე და როგორია მისი სკანდალებით სავსე ცხოვრება
ნე­ბა­ჰათ ჩეჰ­რეს თა­ვი­სუფ­ლად შეგ­ვიძ­ლია ვუ­წო­დოთ თურ­ქი მე­რილ სტრი­პი, რად­გან ის თა­ვის ქვე­ყა­ნა­ში და­ფა­სე­ბუ­ლი და პა­ტივ­სა­ცე­მი მსა­ხი­ო­ბია.

რო­დე­საც პირ­ვე­ლად ეკ­რა­ნებ­ზე სე­რი­ა­ლი "დი­დე­ბუ­ლი სა­უ­კუ­ნე“ გა­მოჩ­ნდა, სწო­რედ მა­შინ გა­არ­კვია ქარ­თულ­მა სა­ზო­გა­დო­ე­ბამ, რომ ქალს მა­მის მხრი­დან ქარ­თუ­ლი ფეს­ვე­ბი ჰქონ­და. მსა­ხი­ო­ბი 1944 წელს აჭა­რე­ლი მუ­ჰა­ჯი­რის, იუ­რისტ იზეთ ჩეჰ­რეს ოჯახ­ში და­ი­ბა­და. გო­გო­ნა 5 წლის იყო, რო­დე­საც მამა გარ­და­ეც­ვა­ლა და დე­დას­თან და უმ­ცროს ძმას­თან ერ­თად სა­ცხოვ­რებ­ლად სამ­სუ­ნი­დან სტამ­ბოლ­ში გა­და­ვი­და.


ნე­ბა­ჰათ­მა იმ­დე­ნად მძი­მედ გა­და­ი­ტა­ნა მა­მის და­კარ­გვა, რომ მო­მა­ვალ­ში, უმ­ცრო­სი ძმის­გან გან­სხვა­ვე­ბით, დიდი გა­ჭირ­ვე­ბით
მი­ი­ღო დე­დის ახა­ლი ქმრე­ბი. ის ძა­ლი­ან მორ­ცხვი იყო, მაგ­რამ ამას ხელი არ შე­უშ­ლია, რომ 15 წლის ასაკ­ში "მის თურ­ქე­თის“ ტი­ტუ­ლი მო­ე­პო­ვე­ბი­ნა, რა­მაც მას ახა­ლი, ნა­თე­ლი და სა­ინ­ტე­რე­სო ცხოვ­რე­ბის კარი გა­უ­ღო.

ახალ­გაზ­რდა გო­გო­ნას სი­ლა­მა­ზით ინ­ტე­რეს­დე­ბოდ­ნენ პრო­დი­უ­სე­რე­ბი, სა­რეკ­ლა­მო აგენ­ტე­ბი. სთა­ვა­ზობ­დნენ კონ­ტრაქ­ტებს სა­მო­დე­ლო ბიზ­ნეს­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის­თვის. მსა­ხი­ო­ბო­ბამ­დე იყო მო­დე­ლო­ბა და ად­რე­ულ ასაკ­ში ესტრა­და­ზეც კი სცა­და ბედი.
  • ნე­ბა­ჰათ ჩეჰ­რეს პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბა
მსა­ხი­ო­ბი ორ­ჯერ იყო და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლი. პირ­ვე­ლად ცო­ლად კო­ლე­გა მსა­ხი­ობ­სა და სცე­ნა­რისტ ილ­მაზ გი­უ­ნის გაჰ­ყვა. მა­მა­კა­ცი თურ­ქეთ­ში ცნო­ბი­ლი მსა­ხი­ო­ბი გახ­ლდათ. ის ორ­ჯერ იყო და­ჯილ­დო­ე­ბუ­ლი "ოქ­როს ფორ­თოხ­ლი­თა" და "ოქ­როს პალ­მის რტო­თი".

მათი ქორ­წი­ნე­ბა მალე დას­რულ­და, ორმა ძლი­ერ­მა ადა­მი­ან­მა ერ­თად ცხოვ­რე­ბას ვერ გა­უძ­ლო. XX სა­უ­კუ­ნის 70-იან წლებ­ში ქალი სტამ­ბო­ლის სა­კა­ლათ­ბურ­თო კლუბ "გა­ლ­ა­თა­სა­რა­ის" სპორ­ტსმენ ია­ვუზ დე­მირ­თან შე­ნიშ­ნეს, თუმ­ცა ჩეჰ­რემ მა­მა­კა­ცი რამ­დე­ნი­მე წე­ლი­წად­ში მი­ა­ტო­ვა, მი­ზე­ზი კი რო­ლე­ბი იყო. მა­შინ ნე­ბა­ჰათ­მა სა­ბო­ლო­ოდ გა­და­წყვი­ტა, რომ მის­თვის პი­რა­დი თა­ვი­სუფ­ლე­ბა და საყ­ვა­რე­ლი საქ­მე უფრო მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი იყო.

წაიკითხეთ სრულად

ბეჭდვა
e87a93