სიახლე

გიორგი გოგიჩაიშვილი გარდაიცვალა - "ვერ დავეხმარეთ, ვერ გავუგეთ და გაგვიფრინდა..."

გიორგი გოგიჩაიშვილი გარდაიცვალა - "ვერ დავეხმარეთ, ვერ გავუგეთ და გაგვიფრინდა..."
51 წლის ასაკ­ში ცნო­ბი­ლი ტე­ლე­წამ­ყვა­ნი გი­ორ­გი გო­გი­ჩა­იშ­ვი­ლი გარ­და­იც­ვა­ლა.
ბოლო წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მსა­ხი­ობ­სა და ტე­ლე­წამ­ყვანს მძი­მე სენ­თან ბრძო­ლა უწევ­და. მას მო­უ­ლოდ­ნე­ლად სიმ­სივ­ნე აღ­მო­უ­ჩი­ნეს, რის გა­მოც ქი­მი­ო­თე­რა­პი­ის რამ­დე­ნი­მე კურ­სი ჩა­ი­ტა­რა.

ტე­ლე­წამ­ყვა­ნის გარ­დაც­ვა­ლე­ბის შე­სა­ხებ ბას­ტი-ბუ­ბუს ერთ-ერთი დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი, თამ­რი­კო სხვი­ტა­რი­ძე წერს:

"აი, ნამ­დვი­ლი სა­დარ­დე­ბე­ლი რა არის - წა­ვი­და ამ ცხოვ­რე­ბი­დან ადა­მი­ა­ნი, რო­მელ­საც კი­დევ ბევ­რი კარ­გი რა­მის გა­კე­თე­ბა შე­ეძ­ლო. ვერ და­ვეხ­მა­რეთ, ვერ გა­ვუ­გეთ და გაგ­ვიფ­რინ­და.... გო­გი­ჩა გარ­და­იც­ვა­ლა. ვუ­სამ­ძიმ­რებ მთელ სა­ქარ­თვე­ლოს და მეც ვი­ღებ სამ­ძი­მარს", - წერს სხვი­ტა­რი­ძე.გი­ორ­გი გო­გი­ჩა­იშ­ვი­ლი რამ­დე­ნი­მე
თა­ო­ბის­თვის კარ­გად ცნო­ბი­ლი და საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი იყო. მის სა­ბავ­შვო გა­და­ცე­მებ­ზე რამ­დე­ნი­მე თა­ო­ბა გა­ი­ზარ­და, წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მუ­შა­ობ­და "ბას­ტი-ბუ­ბუ­ში". განაგრძეთ კითხვა
ბეჭდვა
e87a93