სიახლე

"დასკვნაში ყველაფერი გამოჩნდება - დალია, დაალევინეს, ინიექცია აქვს გაკეთებული თუ..." - შეძლებს თუ არა ექსპერტიზის პასუხი 23 წლის პროგრამისტის გარდაცვალების მიზეზისთვის ფარდის ახდას?

"დასკვნაში ყველაფერი გამოჩნდება - დალია, დაალევინეს, ინიექცია აქვს გაკეთებული თუ..." - შეძლებს თუ არა ექსპერტიზის პასუხი 23 წლის პროგრამისტის გარდაცვალების მიზეზისთვის ფარდის ახდას?
23 წლის პროგ­რა­მის­ტის, თა­მარ ბა­ჩა­ლი­აშ­ვი­ლის გარ­დაც­ვა­ლე­ბის ერთ-ერთ ვერ­სი­ად მე­დი­კა­მენ­ტო­ზუ­რი ინ­ტოქ­სი­კა­ცია გა­ნი­ხი­ლე­ბა, რად­გან ექ­სპერტ-კრი­მი­ნა­ლის­ტებ­მა მის ავ­ტო­მან­ქა­ნა­ში, კონ­კრე­ტუ­ლად - ხელ­ჩან­თა­ში, ან­ტი­ა­რით­მი­უ­ლი სა­შუ­ა­ლე­ბა აღ­მო­ა­ჩი­ნეს. შსს-ს ინ­ფორ­მა­ცი­ით, გა­უ­ჩი­ნა­რე­ბამ­დე ბა­ჩა­ლი­აშ­ვილ­მა აფ­თი­აქ­ში მე­დი­კა­მენ­ტე­ბი შე­ი­ძი­ნა. კი­თხვა­ზე - იყო თუ არა გარ­დაც­ვა­ლე­ბის მი­ზე­ზი ინ­ტოქ­სი­კა­ცია, რო­მე­ლი პრე­პა­რა­ტი და რა დოზა ჰქონ­და გო­გო­ნას მი­ღე­ბუ­ლი, ამას და­ახ­ლო­ე­ბით ერთ კვი­რა­ში ტოქ­სი­კო­ლო­გი­უ­რი ექ­სპერ­ტი­ზა უპა­სუ­ხებს.

გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ის თა­ნახ­მად, ად­გილ­ზე ნა­პოვნ მე­დი­კა­მენ­ტის ფირ­ფი­ტას 20 აბი აკ­ლდა. ეს პრე­პა­რა­ტი გუ­ლის სა­შუ­ა­ლე­ბაა და ის სტე­ნო­კარ­დი­ის, ტა­ქი­კარ­დი­ი­სა და გუ­ლის რითტმის დარ­ღვე­ვის დრო­საა რე­კო­მენ­დე­ბუ­ლი.
თე­მის ირ­გვლივ ambebi.ge წა­მე­ბის მსხვერ­პლთა ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცი­ის ცენ­ტრ "ემ­პა­თი­ის" დი­რექ­ტორ მა­რი­ამ ჯიშ­კა­რი­ანს ესა­უბ­რა, რომ­ლის სა­ხე­ლი­თაც ჩა­ერ­თო საქ­მის მსვლე­ლო­ბა­ში და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი ექ­სპერ­ტი გა­ლი­ნა კარ­მუ­ში­ნა.

- ბა­ჩა­ლი­აშ­ვი­ლის ოჯა­ხის მიერ მოწ­ვე­ულ­მა და­მო­უ­კი­დე­ბელ­მა ექ­სპერ­ტმა გა­ლი­ნა კარ­მუ­ში­ნამ, ალ­ბათ, ტყუ­ი­ლად არ ახ­სე­ნა ტე­ლე­ე­თერ­ში, რომ პრაქ­ტი­კა­ში ჰქო­ნია შემ­თხვე­ვე­ბი, როცა სა­მიზ­ნის­თვის იძუ­ლე­ბით გა­უ­კე­თე­ბი­ათ ინიექ­ცია და თვით­მკვლე­ლო­ბის ინ­სცე­ნი­რე­ბა მო­უ­წყვი­ათ. ანუ არ გა­მო­რი­ცხავს, რომ ბა­ჩა­ლი­აშ­ვი­ლის შემ­თხვე­ვა­შიც შე­საძ­ლოა ამას­თან გვქონ­დეს საქ­მე?


- ვიდ­რე გა­მო­ძი­ე­ბის მა­სა­ლებს არ ვნა­ხავთ, ძნე­ლია ამის თქმა. ინიექ­ცი­ის კვა­ლის დად­გე­ნა ახლა შე­უძ­ლე­ბე­ლია. ერ­თა­დერ­თი - ტოქ­სი­კო­ლო­გი­უ­რი ექ­სპერ­ტი­ზა თუ რა­მეს ამო­აგ­დებს. აღე­ბუ­ლია ნი­მუ­შე­ბი გარ­დაც­ვლი­ლის სხვა­დას­ხვა ორ­გა­ნო­დან. მას ტაბ­ლე­ტე­ბი თუ აქვს მი­ღე­ბუ­ლი, ის კუჭ­შიც გა­მოჩ­ნდე­ბა, სის­ხლშიც და ყვე­ლა ნი­მუშ­შიც. ინიექ­ცია ყველ­გან არ ჩანს და მისი დად­გე­ნა უფრო რთუ­ლი პრო­ცე­სია.


- თუ გა­ვით­ვა­ლის­წი­ნებთ იმა­საც, რა მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში იყო გვა­მი, შე­საძ­ლე­ბე­ლია, რომ ტოქ­სი­კო­ლო­გი­ურ­მა ექ­სპერ­ტი­ზამ არ ამო­აგ­დოს მი­ღე­ბუ­ლი ნივ­თი­ე­რე­ბა და გა­ურ­კვე­ვე­ლი დარ­ჩეს გარ­დაც­ვა­ლე­ბის გა­მომ­წვე­ვი მი­ზე­ზი?

- გა­აჩ­ნია, რა ნივ­თი­ე­რე­ბაა. ექ­სპერ­ტი­ზა ზოგს აგ­დებს, ზოგს - არა. ასე ჯერ ვერ და­ვად­გენთ, ყვე­ლა­ფე­რი გა­მოჩ­ნდე­ბა ექ­სპერ­ტი­ზის დას­კვნა­ში - და­ლია, და­ა­ლე­ვი­ნეს, ინიექ­ცია აქვს გა­კე­თე­ბუ­ლი სხვა პრე­პა­რა­ტი აქვს მი­ღე­ბუ­ლი, თუ - ავ­ტო­მან­ქა­ნა­ში ნა­პოვ­ნი. იმა­საც გა­აჩ­ნია, კი­დევ რას აჩ­ვე­ნებს სა­გა­მო­ძი­ე­ბო მა­სა­ლე­ბი. ვინ იცის, შე­საძ­ლოა, ნი­მუ­შებ­ში სხვა ნივ­თი­ე­რე­ბე­ბიც ნა­ხოს ექ­სპერ­ტი­ზამ. ზო­გა­დად, ბევ­რი და­სა­ხე­ლე­ბის წამ­ლის დიდი დო­ზით მი­ღე­ბამ შე­იძ­ლე­ბა სიკ­ვდი­ლი გა­მო­იწ­ვი­ოს. ტოქ­სი­კო­ლო­გი­უ­რი ექ­სპერ­ტი­ზა ნივ­თი­ე­რე­ბა­საც გა­მო­ავ­ლენს და დო­ზა­საც. ტოქ­სი­კუ­რი ნივ­თი­ე­რე­ბის გა­მოვ­ლე­ნას რამ­დე­ნი­მე დღე სჭირ­დე­ბა. როცა ყვე­ლა­ფე­რი შე­ჯერ­დე­ბა - ექ­სპერ­ტი­ზის პა­სუ­ხე­ბი, მოწ­მე­თა ჩვე­ნე­ბე­ბი და ა.შ, შემ­დეგ შეგ­ვეძ­ლე­ბა თა­მა­მად მსჯე­ლო­ბა სიკ­ვდი­ლის გა­მომ­წვევ მი­ზე­ზებ­ზე.

- ადა­მი­ანს მე­ტაბ­ლო­კა­ტო­რი თუ აქვს მი­ღე­ბუ­ლი, ვი­ნა­ი­დან ინ­ტოქ­სი­კა­ცი­ას­თან გვაქვს საქ­მე, გვამ­ზე რა­ი­მე კვალს ტო­ვებს? ანუ აქვს რა­ი­მე მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი?

- არა, ეს მე­დი­კა­მენ­ტი არა­ნა­ირ კვალს არ ტო­ვებს, თუმ­ცა მაგ გა­ზით მო­წამ­ლულს გა­მო­ნა­ყა­რი ახა­სი­ა­თებს. მე­ტაბ­ლო­კა­ტო­რის დიდი დოზა წნე­ვას დაბ­ლა სცემს და გული ჩერ­დე­ბა. კან­ზე რამე რომც ყო­ფი­ლი­ყო, ცხე­და­რი ისეთ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში იყო, იქ რა­მის გარ­ჩე­ვა შე­უძ­ლე­ბე­ლია. წარ­მო­იდ­გი­ნეთ, გარ­დაც­ვლი­ლი მე-5 დღეს ნა­ხეს, თან სი­ცხე­ში იმ­ყო­ფე­ბო­და. ექ­სპერ­ტმა სიკ­ვდი­ლის ხან­გრძლი­ვო­ბად 3-5 დღე და­წე­რა. სა­ვა­რა­უ­დოდ, როცა და­ი­კარ­გა, გო­გო­ნა იმა­ვე დღეს გარ­და­იც­ვა­ლა. ის, რომ ცხე­დარს ფი­ზი­კუ­რი ძა­ლა­დო­ბის ნიშ­ნე­ბი არ აღე­ნიშ­ნე­ბა, არ ნიშ­ნავს იმას, რომ მას­ზე არ უძა­ლა­დი­ათ. ძა­ლა­დო­ბა ფარ­თო ცნე­ბაა და სხვა­დას­ხვა სა­ხის არ­სე­ბობს, მათ შო­რის - ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რიც. გაგრძელება
FaceBook ბეჭდვა
ტეგები:
კომენტარები / 0 /
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა
loadign_gif

გამოკითხვა
რომელ კატეგორიას ნახულობთ ყველაზე ხშირად?
არქივის კალენდარი
ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
2728293031 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
e87a93