სიახლე

რა ვიცით კორონავირუსის ვაქცინაციის დამადასტურებელი "მწვანე პასპორტების" შესახებ, რომელი ქვეყნები იყენებენ მათ უკვე და რა გეგმა აქვს მსოფლიოს

რა ვიცით კორონავირუსის ვაქცინაციის დამადასტურებელი "მწვანე პასპორტების" შესახებ, რომელი ქვეყნები იყენებენ მათ უკვე და რა გეგმა აქვს მსოფლიოს
მას შემ­დეგ, რაც მსოფ­ლი­ოს მრა­ვალ ქვე­ყა­ნა­ში კო­რო­ნა­ვირუ­სის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო ვაქ­ცი­ნა­ცია აქ­ტი­უ­რად მიმ­დი­ნა­რე­ობს, სულ უფრო მეტს სა­უბ­რო­ბენ ძვე­ლე­ბუ­რი ცხოვ­რე­ბის დაბ­რუ­ნე­ბის, ეკო­ნო­მი­კის გახ­სნის, შე­ზღუდ­ვე­ბის შემ­სუ­ბუ­ქე­ბის და რა თქმა უნდა, მოგ­ზა­უ­რო­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა­ზე.

ამ კონ­ტექ­სტში კი სა­უ­ბა­რია ე.წ. კო­ვიდპას­პორ­ტის ან "მწვა­ნე პას­პორ­ტის“ შე­მო­ღე­ბა­ზე, რო­მე­ლიც კო­ვიდ­ზე აც­რილ ადა­მი­ა­ნებს სხვა­დას­ხვა შე­საძ­ლებ­ლო­ბას გა­უხ­სნის. ზო­გი­ერ­თმა ქვე­ყა­ნამ უკვე და­ი­წყო მისი გა­მო­ყე­ნე­ბა, ზო­გიც ამა­ვე წლის ზა­ფხუ­ლის­თვის გეგ­მავს.

რა არის "მწვა­ნე პას­პორ­ტი“?
ეს არის იმის და­მა­დას­ტუ­რე­ბე­ლი სერ­ტი­ფი­კა­ტი, რომ პირს კო­რო­ნა­ვირუ­სის ვაქ­ცი­ნა გა­კე­თე­ბუ­ლი აქვს. მისი ფლო­ბის აუ­ცი­ლებ­ლო­ბა სხვა­დას­ხვა
ქვე­ყა­ნა­ში სა­მოგ­ზა­უ­როდ, იმა­ზე უფრო მალე შე­იძ­ლე­ბა გახ­დეს სა­ჭი­რო, ვიდ­რე მო­ლო­დი­ნი იყო.
მა­გა­ლი­თად, ევ­რო­კავ­ში­რის ლი­დე­რებ­მა უკვე მხა­რი და­უ­ჭი­რეს "ციფ­რუ­ლი მწვა­ნე სერ­ტი­ფი­კა­ტის“ და­ნერგვას. ევ­რო­კავ­ში­რის წევ­რმა ქვეყ­ნებ­მა და ასე­ვე ზო­გი­ერ­თმა არა­წევ­რმა სა­ხელ­მწი­ფომ წა­რად­გი­ნა გეგ­მა კო­ვიდ­ვაქ­ცი­ნის გა­კე­თე­ბის და­მა­დას­ტუ­რე­ბე­ლი დო­კუ­მენ­ტის შე­მო­ღე­ბის შე­სა­ხებ.

ევ­რო­კავ­ში­რის ლი­დე­რებ­მა ამ სა­კი­თხზე იუ­რი­დი­უ­ლი და ტექ­ნი­კუ­რი მუ­შა­ო­ბის გაგ­რძე­ლე­ბა მო­ი­თხო­ვეს. არ­სე­ბუ­ლი გეგ­მის მი­ხედ­ვით, ზა­ფხუ­ლის­თვის უკვე უნდა არ­სე­ბობ­დეს კო­ვიდპას­პორ­ტე­ბი, თუმ­ცა იმა­საც აღ­ნიშ­ნა­ვენ, რომ შე­საძ­ლოა, ვერ მო­ეს­წროს, რად­გა­ნაც ზა­ფხუ­ლამ­დე მცი­რე დროა დარ­ჩე­ნი­ლი.

სერ­ტი­ფი­კა­ტი იქ­ნე­ბა ფურ­ცელ­ზე ან ციფ­რუ­ლი სა­ხით და ის სა­შუ­ა­ლე­ბას მის­ცემს ყვე­ლას, ვი­საც ვაქ­ცი­ნა აქვს გა­კე­თე­ბუ­ლი ან ახ­ლა­ხან გა­მო­ჯან­მრთელ­და კო­ვი­დის­გან, იმოგ­ზა­უ­როს ევ­რო­კავ­ში­რის წევრ 27 ქვე­ყა­ნა­ში. ევ­რო­კავ­შირს ასე­ვე სურს, რომ ყო­ვე­ლი­ვე­ში ჩა­ერ­თონ არა­წევ­რი ქვეყ­ნე­ბიც, რო­გო­რე­ბი­ცაა ნორ­ვე­გია, ის­ლან­დია და შვე­ი­ცა­რია.

ციფ­რუ­ლი სერ­ტი­ფი­კა­ტის გა­სა­ღე­ბი არის QR კოდი, რო­მელ­ზეც და­შიფ­რუ­ლია პი­რის ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბის, მისი ვაქ­ცი­ნა­ცი­ის შე­სა­ხებ პერ­სო­ნა­ლუ­რი მო­ნა­ცე­მე­ბი. ევ­რო­კავ­შირ­ში აცხა­დე­ბენ, რომ ეს იქ­ნე­ბა აბ­სო­ლუ­ტუ­რად უსაფრ­თხო.

ამას­თან, იგეგ­მე­ბა შე­სა­ბა­მი­სი სა­მუ­შა­ო­ე­ბი და მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის წარ­მარ­თვა, რათა სერ­ტი­ფი­კა­ტი აღი­ა­რე­ბულ იქ­ნას ევ­რო­კავ­ში­რის მიღ­მა, სხვა ქვეყ­ნებ­შიც.

ვნა­ხოთ ზო­გი­ერ­თი ქვე­ყა­ნა, სა­დაც "კო­ვიდ­პას­პორ­ტს" შიდა დო­ნე­ზე იყე­ნე­ბენ ან გეგ­მა­ვენ მის შე­მო­ღე­ბას:

და­ნია
Coronapas - ასე უწო­დე­ბენ და­ნი­ა­ში "კო­ვიდ­პას­პორ­ტს", რომ­ლის და­ნერგვა­საც შიდა დო­ნე­ზე აღ­დგო­მის შემ­დეგ გეგ­მა­ვენ. ხოლო მოგ­ვი­ა­ნე­ბით, დიდი ალ­ბა­თო­ბით, ის გახ­დე­ბა სა­ერ­თა­შო­რი­სო მოგ­ზა­უ­რო­ბის ინ­სტრუ­მენ­ტი.

ევ­რო­პის რიგი ქვეყ­ნე­ბის მსგავ­სად, და­ნი­ა­ში უკვე არ­სე­ბობს ციფ­რუ­ლი პი­რა­დო­ბის მოწ­მო­ბის სის­ტე­მა და გეგ­მის მი­ხედ­ვით, "კო­ვიდპას­პორ­ტიც" მას­ში იქ­ნე­ბა ინ­ტეგ­რი­რე­ბუ­ლი.
იხილეთ სრულად

FaceBook ბეჭდვა
კომენტარები / 0 /
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა
loadign_gif
გამოკითხვა
რომელ კატეგორიას ნახულობთ ყველაზე ხშირად?
არქივის კალენდარი
ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
293031 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
e87a93