სიახლე

"იყო შემთხვევები, როცა გოგონებზე მამებისა და ქმრების თვალწინ ძალადობდნენ" - სირიის ჯოჯოხეთი და პუტინის მხარდაჭერით გამარჯვებული ასადის რეჟიმის ფასი

"იყო შემთხვევები, როცა გოგონებზე მამებისა და ქმრების თვალწინ ძალადობდნენ" - სირიის ჯოჯოხეთი და პუტინის მხარდაჭერით გამარჯვებული ასადის რეჟიმის ფასი
ადა­მი­ან­თა უფ­ლე­ბა­დამ­ცვე­ლი ორ­გა­ნი­ზა­ცია Мемориал-ის წევ­რე­ბი ბოლო რამ­დე­ნი­მე წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში აგ­რო­ვებ­დნენ დო­კუ­მენ­ტურ მა­სა­ლებს სი­რი­ა­ში არ­სე­ბულ უმ­ძი­მეს რე­ა­ლო­ბა­ზე, რო­მელ­შიც იქ დარ­ჩე­ნილ ადა­მი­ა­ნებს უწევთ ყოფ­ნა... ეს არის 16 ადა­მი­ა­ნის ის­ტო­რია, რო­მე­ლიც სი­რი­ა­ში შექ­მნილ სუ­რათს მთე­ლი სიმ­ძი­მით წარ­მო­ა­ჩენს.

ან­გა­რიშ­ში, "10 ჯო­ჯო­ხე­თუ­რი წელი", სი­რი­ა­ში მიმ­დი­ნა­რე საბ­რძო­ლო მოქმდე­ბე­ბის დროს მომ­ხდა­რი ამ­ბე­ბია აღ­წე­რი­ლი, მუდ­მი­ვი და­ბომბვე­ბი­სა და ბლო­კა­დე­ბის კვალ­დაკ­ვალ, ბა­შარ ასა­დის რე­ჟი­მის პი­რო­ბებ­ში იქ მცხოვ­რებ ადა­მი­ა­ნებ­ზე ძა­ლა­დო­ბი­სა და მათი სრუ­ლი უუფ­ლე­ბო­ბის შე­სა­ხებ... რუს­მა უფ­ლე­დამ­ცვე­ლებ­მა 100-ზე მეტი სი­რი­ე­ლი ჩა­წე­რეს სხვა­დას­ხვა ად­გი­ლი­დან, რომ­ლებ­მაც შეძ­ლეს და
სი­რი­ის ჯო­ჯო­ხეთს თავი და­აღ­წი­ეს.

"უფ­ლე­დამ­ცვე­ლე­ბი ათა­სო­ბით ადა­მი­ა­ნის უბე­დუ­რე­ბა­ში ბა­შარ ასად­თან ერ­თად, ვლა­დი­მირ პუ­ტინ­საც ადა­ნა­შა­უ­ლე­ბენ, რო­გორ მთა­ვა­რი ტე­რო­რის­ტის რე­ჟი­მის მხარ­დამ­ჭერს... რომ არა პუ­ტი­ნი, ასა­დი უკვე აღარ იქ­ნე­ბო­და" - წერს ტე­ლე­კომ­პა­ნია tvrain.ru-ს ინ­ტერ­ნეტ-გვერ­დი, რომ­ლის ცნო­ბი­თაც, სი­რი­ა­ში გა­მო­კი­თხუ­ლი მო­სახ­ლე­ო­ბის უმე­ტე­სო­ბა, რუ­სეთს რო­გორც დამ­ხმა­რედ კი არა, "დესტრუქ­ცი­ულ ძა­ლად" მი­იჩ­ნევს. ბევ­რი მათ­გა­ნის თქმით, ოჯა­ხის წევ­რე­ბი და ახ­ლობ­ლე­ბი სწო­რედ რუ­სე­თის ბომბდამ­შე­ნებ­მა და­უ­ხო­ცეს.

გა­მო­ცე­მის ცნო­ბით, ვერც ერ­თმა უფ­ლე­ბა­დამ­ცველ­მა ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ამ ვერ შეძ­ლო, სი­რი­ის ცი­ხე­ებ­ში და­ხო­ცი­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა მი­ახ­ლო­ე­ბით მა­ინც და­ედ­გი­ნათ. Human Rights Watch-ის 2018 წლის მო­ნა­ცე­მე­ბით, 2011 წელს 90 000- ზე მეტი ადა­მი­ა­ნი, მას შემ­დეგ, რაც ისი­ნი ად­გი­ლობ­რივ­მა სა­მარ­თლამ­დაცვმე­ლებ­მა და­ა­კა­ვეს და სი­რი­ის ცი­ხე­ებ­ში გა­და­იყ­ვა­ნეს, უგზო-უკვლოდ და­ი­კარ­გა. ყვე­ლა­ზე მეტი რა­ო­დე­ნო­ბით, ოპო­ზი­უ­რად გან­წყო­ბი­ლი და გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი მო­საზ­რე­ბე­ბის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნებს აკა­ვებ­დნენ, ზოგს სამ­სა­უ­ხურ­ში აკი­თხავ­დნენ, ზოგი, უბ­რა­ლოდ ქუ­ჩი­დან ქრე­ბო­და. ისი­ნი ძი­რი­თა­დად სამ­ხედ­რო ცი­ხე­ებ­ში გა­დაჰ­ყავ­დათ.

"და­კა­ვე­ბუ­ლებს, სქე­სი­სა და ასა­კის მი­უ­ხე­და­ვად, არა­ა­და­მი­ა­ნუ­რად აწა­მებ­დნენ. და­კი­თხვი­სას, მათ რკი­ნის ჯო­ხით სცემ­დნენ. ამის შემ­დეგ, მათ კა­მე­რა­ში აბ­რუ­ნებ­დნენ, მომ­დევ­ნო და­კი­თხვამ­დე და ასე გრძელ­დე­ბო­და დიდ­ხანს... ზოგ მათ­განს გა­უ­პა­ტი­უ­რე­ბით ემუქ­რე­ბოდ­ნენ... 17 წლის გო­გო­ნა, რო­მე­ლიც სკო­ლი­დან პირ­და­პირ და­მას­კის ცი­ხე­ში წა­იყ­ვა­ნეს, იხ­სე­ნებ­და, რომ ყვე­ლა­ფე­რი სა­კუ­თა­რი თვა­ლით ნახა და გა­მო­ი­ა­რა" - წერს გა­მო­ცე­მა.

გო­გო­ნას თქმით, ერთ 5 მეტ­რი­ან ოთახ­ში 100-მდე ადა­მი­ა­ნი იყო შეყ­რი­ლი. მო­რი­გე­ო­ბით ეძი­ნათ. ზოგს პირ­და­პირ ზე­ზე­უ­ლად ეძი­ნა, უამ­რა­ვი ადა­მი­ა­ნი შე­ირ­ყა... ისი­ნი გა­აქ­რეს.

"ისე­თებს, ვინც საკ­ვე­ბი­სა და წამ­ლე­ბის დე­ფი­ცი­ტის გაპ­რო­ტეს­ტე­ბას ცდი­ლობ­დნენ, ხო­ცავ­ნდნენ. დი­ა­ბე­ტი­ა­ნი ადა­მი­ა­ნი ცე­მით მოკ­ლეს, მხო­ლოდ იმი­ტომ, რომ მან ცი­ხის საკ­ვე­ბი არ შე­ჭა­მა... ჩემს თვალ­წინ მოკ­ვდა მას­წავ­ლე­ბე­ლი ქალი, რო­მე­ლიც ფეხ­მძი­მედ იყო. მან ნა­ად­რე­ვად იმ­შო­ბი­ა­რა, რად­გან და­კი­თხვი­სას სას­ტი­კად ცე­მეს. ის ცუ­დად გახ­და, მერე არ გვი­ნა­ხავს, მაგ­რამ ვიცი, რომ მოკ­ლეს. და­კი­თხვი­დან დაბ­რუ­ნე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი ჰყვე­ბოდ­ნენ, რომ მათ გერ­მა­ნულ სკამ­ზე სვამ­დნენ, დენს უერ­თებ­დნენ. წა­მე­ბის დროს, უამ­რა­ვი მათ­გა­ნი ხერ­ხემ­ლის მო­ტე­ხი­ლო­ბით იხო­ცე­ბო­და... წა­მე­ბის დროს, ორ­ჯერ დავ­კარ­გე გო­ნე­ბა, მაგ­რამ სას­წა­უ­ლებ­რი­ვად გა­დავ­რჩი. და­ღუ­პუ­ლე­ბის უმე­ტე­სო­ბას, სიკ­ვდი­ლის მი­ზე­ზად, გუ­ლის შე­ტე­ვას ან ინ­სულტს უწერ­დნენ, ეს მათ, ვისი ახ­ლობ­ლე­ბიც მათ ძებ­ნას გავ­ლე­ნი­ა­ნი ნაც­ნო­ბე­ბის დახ­მა­რე­ბით ცდი­ლობ­დნენ..." - ჰყვე­ბა გო­გო­ნა.

ერთ-ერთი და­ზა­რა­ლე­ბუ­ლი, ალე­პო­ე­ლი სტუ­დენ­ტი იგო­ნებს, რომ ცი­ხე­ში მას­ზე და სხვა პა­ტიმ­რებ­ზე სექ­სუ­ა­ლუ­რად ძა­ლა­დობ­დნენ, ძი­რი­თა­დად, დაც­ვის თა­ნამ­შრომ­ლე­ბი... ინ­ტერ­ვი­უ­ე­რე­ბი ან­გა­რიშ­ში ჰყვე­ბი­ან, თუ რო­გორ ძა­ლა­დობ­დნე მათ­ზე ასა­დის ჯა­რის­კა­ცე­ბი.

"იყო შემ­თხვე­ვე­ბი, რო­დე­საც მთლი­ა­ნად ოჯა­ხებს აკა­ვებ­დნენ, ქა­ლებ­სა და გო­გო­ნებ­ზე კი მათი მა­მე­ბის, ქმრე­ბის ან ოჯა­ხის წევ­რი მა­მა­კა­ცე­ბის თვალ­წინ ძა­ლა­დობ­დნენ".
იხილეთ სრულად
FaceBook ბეჭდვა
კომენტარები / 0 /
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა
loadign_gif
გამოკითხვა
რომელ კატეგორიას ნახულობთ ყველაზე ხშირად?
არქივის კალენდარი
ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
293031 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
e87a93